ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ – súťaž pre deti MŠ z Horného Považia


Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálnu súťaž v recitovaní a speve pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé…“, ktorá je určená deťom materských škôl z regiónu Horné Považie.

Súťaž sa uskutoční 6. a 7. júna 2023 v Makovického dome v Žiline (Horný val 20).
Harmonogram:
utorok – 6. júna 2023 o 9.30 h – recitácia (predpokladané trvanie do 11.00/12.00 h)
streda – 7. júna 2023 o 9.30 h – spev: ľudová alebo umelá pieseň
(predpokladané trvanie do 11.00/12.00 h)


Hudobný doprovod je možný s hudobným nástrojom, ktorý si je potrebné priniesť so sebou.
Za jednu materskú školu môžu súťažiť max. 2 deti v recitácii a 2 deti v speve.


Prosíme, aby ste prihlášku zaslali najneskôr do 26. mája 2023 (vrátane):

– osobne;

– alebo na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina;

– alebo odfotenú/preskenovanú s podpisom na e-mailovú adresu: v.valkova@vuczilina.sk


Organizátor zabezpečuje odbornú porotu, občerstvenie, diplomy a ceny pre deti.


Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Válková
v.valkova@vuczilina.sk
tel.č. +421 915 787 299