DEŇ BEZ NÁSILIA K DŇOM BEZ NÁSILIA

DEŇ BEZ NÁSILIA K DŇOM BEZ NÁSILIA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pokračuje v spolupráci s občianskym združením IPčko. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez násilia sme v pondelok 24. apríla 2023 pripravili prednášku pre študentov Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci odboru Mediamatika a kultúrne dedičstvo, predmet Médiá, mali možnosť dozvedieť sa viac na tému kyberšikany. 

Stretávame sa s rôznymi formami násilia. Fyzické, ale aj psychické, ktoré neobchádza ani virtuálny priestor. Naopak, stretávame sa s ním čoraz častejšie. Ako sa teda na internete cítiť viac v bezpečí? 

Psychologičky z pracoviska Káčko Žilina Dorota Balalová a Marianna Heřmánková sa pri rozprávaní zamerali na vysvetlenie najčastejšie opakujúcich sa fenoménov internetu, ktorých poznanie smeruje k lepšej prevencii. Spomenuli tiež dôležitosť ochrany súkromia a využiteľnosť opatrení, napríklad pri používaní rôznych sociálnych sietí a aplikácií. Študentov tiež oboznámili s možnosťami pomoci.  

Lektorky počas prednášky zapájali publikum do viacerých aktivít, čo viedlo k spoločnej interakcii a následnej diskusii. 

Nebojte sa hovoriť o svojom probléme a obráťte sa na odborníkov, napríklad aj v IPčku. I keď nemôžeme zmeniť všetko, môžeme aspoň čiastočne priložiť ruku k dielu. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.