Peter Ničík: EPILÓG

Koncom apríla 2023 sa naplní čas mojej misie na pozícii riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Ďakujem nesmierne talentovaným a dobrotou obdareným ľuďom z tímu KrKS, že sme spolu mohli šíriť nádej, že kultúra a poznanie majú zmysel. Ďakujem tiež lektorom, hosťom, lídrom kultúry, že si našli čas a prijali účasť v našich programoch.

Ďakujem vedúcim klubov i členom našich tvorivých komunít za to, že sme prostredníctvom výstav, slov, piesní či tancov mohli nahliadnuť do ich umeleckého sveta. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí s nami spolupracovali a pomáhali nám.

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí len tak od radosti spievajú, tancujú; žonglujú nežne či obdivuhodne so slovami, tvarmi alebo farbami. Ďakujem všetkým, ktorí vyžarujú i zdieľajú dobro a voňajú človečinou.

Vďaka aj vám, milí návštevníci podujatí, že sme mohli pre vás oživovať tradičné i moderné umenie, že ste spolu s nami objavovali poklady ľudskej duše, múdrosť a úžasnosti sveta.

Napriek všelijakým kotrmelcom a bizarnostiam, ktoré som počas svojej púte uvidel, dospel som k životnému poznaniu, že má zmysel byť ľudský a dobroprajný, má zmysel mať úctu k ľuďom a k životu, má zmysel veriť, že dobro zvíťazí nad zlom, aj keď sa to neudeje hneď.

Ďakujem všetkým tajomným nesmiernostiam, ktoré nás presahujú, že som mohol čerpať silu z dotykov spirituality. Ďakujem bolesti, ktorá k nám prichádza, aby nás učila uvidieť naše zakopnutia, že nás učila byť citlivejšími, trpezlivejšími, pokornejšími a láskavejšími.

Ďakujem ľuďom, ktorí majú zmysel pre humor a vedia rozdávať smiech a dobrú náladu. Ďakujem všetkým, ktorí prinášajú pokoj a svetlo do rozbúreného mora emócií, myšlienok a manipulácií. Ďakujem všetkým, ktorí sa naučili odpúšťať. Ďakujem ľuďom, ktorí sa rozhodli žiť v pravde.

Od mája prevezme po mne štafetu nová pani riaditeľka KrKS – Julka Marcinová. Prajem jej veľa úspechov, nech sa jej darí objavovať a šíriť ďalšie pramene živej vody.