ŠTÚROV ZVOLEN – výsledky regionálneho kola

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo 27. apríla v Makovického dome v Žiline regionálne kolo postupovej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen 2023, v ktorom sa odprezentovalo 10 súťažiacich v troch kategóriách. Rečnícke umenie súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení: Adriana Marunová (ZŠ Karpatská, Žilina), Mária Vankušová (Obchodná akadémia T. Akvinského, Žilina) a Lucia Langová – moderátorka a bývalá recitátorka. Víťazi z prvého miesta v každej kategórii postupujú priamo do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 5. a 6. júna vo Zvolene. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.

Výsledková listina:

I. kategória:

1. miesto: Lucia Masná (ZŠ s MŠ Hôrky)

2. miesto: Tamara Šoltysová (ZŠ Karpatská, Žilina)

3. miesto: Ondrej Šmehil (ZŠ Dolná Tižina)

Čestné uznanie: Olívia Stalmašková (Gymnázium Varšavská, Žilina)

II. kategória:

1.miesto: Veronika Horváthová (Gymnázium Varšavská, Žilina)

2.miesto: Eliška Pokorná (ZŠ Karpatská, Žilina)

3.miesto: Nina Holeštiaková (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

Čestné uznanie: Jozef Hodás (ZŠ Dolná Trnovská, Žilina)

III. kategória:

1.miesto: Terézia Brišová (Gymnázium Varšavská, Žilina)

2.miesto: Nataša Brezovská (Bilingválne gymnázium T. Ružičku, Žilina)