Cineama 2023

V stredu 26. apríla 2023 sa v Makovického dome v Žiline konalo regionálne kolo prehliadky a postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum.

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Zmyslom súťaže je vyhľadávanie a podpora talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a mediálnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých z celého Slovenska.

Odborná porota ocenila 6 filmov, ktoré postúpili do krajského kola v Liptovskom Mikuláši.

Zoznam ocenených filmov:

Daniel Mokryš: Inside the cellar, kategória hraný film

kolektív SJOROZA: Talianska škola lásky, kategória hraný film

Ján Kuciak, Dávid Csúr: Asal, kategória hraný film

Ema Valientová, Richard Mucha: Kolobeh, kategória experiment a videoklip

Lucia Martinčová, Natália Haviarová: Uhol pohľadu, kategória hraný film

Ján Kuciak, Šimon Mináč: Night of the chopping wood, kategória animovaný film

Všetkým oceneným autorom blahoželáme.