ROMANTICKÝ BÁSNIK SAMO CHALUPKA 

ROMANTICKÝ BÁSNIK SAMO CHALUPKA 

Básne Turčín Poničan, Branko či Mor ho! Kto by ich nepoznal? Najrevolučnejšie básne Sama Chalupku, významného predstaviteľa slovenskej romantickej literatúry. O nich i ďalšej tvorbe a živote básnika sme sa opäť rozprávali so študentmi.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo prednášku pri príležitosti pripomenutia si 140. výročia úmrtia básnika. 

Literárny historik a spisovateľ Peter Cabadaj porozprával o tom, že Chalupka nebol len spisovateľom, ale i evanjelickým kňazom a najlepším recitátorom zo všetkých štúrovcov.  Bojoval ako dobrovoľník po boku poľských vlastencov a v mladosti sa tiež intenzívne angažoval v slovenskom národnom hnutí. Dozvedeli sa viac aj o básnickej zbierke SPEVY, ktorá je výberom jeho hrdinskej epiky a lyriky, zmienená bola aj častá jánošíkovská tematika.

“Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.” Tento úryvok z básne Branko vystihuje život Sama Chalupku. Dnes sa na vlastné želanie vyníma ako epitaf na náhrobnom kameni najstaršieho básnika štúrovskej generácie.

Prednáška sa konala 5. marca 2023 na Základnej škole Gaštanová 56 v Žiline, Gymnáziu Veľká Okružná 22 v Žiline, a potom 9. marca 2023 na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.