VÝSTAVA ČIPKOVANÉ RADOSTI – VŽDY INÁ

V Makovického dome v Žiline sa 10. mája 2023 uskutočnila vernisáž výstavy Čipkované radosti s názvom Vždy iná. Výstavu pripravil Klub paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline.

Na výstave je možné vidieť práce sedemnástich členiek klubu ako aj práce hosťa Michala Halabrína, čipkára so silným zameraním na krajňanskú tylovú čipku.

Vernisáž otvorila hrou na gitare Ema Putišková, študentka Konzervatória v Žiline.

Vedúca klubu Helena Janotová s hosťom Michalom Halabrínom v závere vernisáže porozprávali o tvorbe čipky paličkovanou technikou.

Pre verejnosť je výstava sprístupnená od 11. mája do 5. júna v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny.