MARCELA POLÁČKOVÁ – ZAJTRA

Čas sa naplnil. Po dvadsiatich rokoch môžeme držať v rukách druhú zbierku básní Marcely Poláčkovej. Po Milosrdných miniatúrach vychádza útla knižka s názvom Zajtra. V stredu 17. mája ju v Makovického dome v Žiline slávnostne uviedli do literárneho života.

Zbierku vydalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o jej zrodenie zaslúžili. Marcela Poláčková, Beátka Jarošová, Janka Mimrová, Katarína Mikolášová, Petra Rovderová a množstvo sponzorov, no najmä opäť Marcelka Poláčková, ktorá nielenže knižku napísala, ale aj sa vybrala na dlhú púť za sponzormi, aby knižka mohla vyjsť.

Knihu si môžete zakúpiť v kancelárii Krajského kultúrneho strediska v Žiline (1. posch.) počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod.