Program KrKS v Žiline – január 2022

MYŠLIENKA MESIACA:“Niekedy ľudia okolo vás nerozumejú vašej ceste. Nepotrebujú rozumieť. Nie je pre nich.” štvrtok 13. január o 18.00 h – platforma ZOOMTVORIVÉ PÍSANIE▪ online literárne dielne pre dospelých a mládež od 14 rokov ▪ lektor: pisateľ a pedagóg Marek Matuška ▪ dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ viac informácií: vsvetkovska@vuczilina.sk sobota 15. január o 8.30 h – Makovického dom, ŽilinaKLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA – TVORIVÉ DIELNE▪ … Čítať ďalej Program KrKS v Žiline – január 2022

Program KrKS v Žiline – december 2021

MYŠLIENKA MESIACA: „Najvzácnejšie dary, ktoré môžeme niekomu dať, sú náš čas a naša pozornosť.“ štvrtok 2. december o 16.00 h – web, facebook, youtube KrkSČAS VIANOČNÝ▪ virtuálna výstava ▪ ukážka remeselných výrobkov s vianočnou tematikou ▪ vystavujúce autorky: Soňa Belokostolská, Andrea Furtáková, Marta Hofericová, Mariana Horečná, Katarína Jančaříková, Katarína Janičinová, Patrícia Konečná, Erika Kremeňová, Lýdia Pekaríková, Alena Samcová, Mária Trnková, Miriam Valicová ▪ foto: Natália … Čítať ďalej Program KrKS v Žiline – december 2021

Program KrKS v Žiline – november 2021

MYŠLIENKA MESIACA: “Naším údelom je porozumieť vlastnému utrpeniu, učiť sa od neho a vďaka nemu rásť.” utorok 2. november o 16.30 h – Makovického dom v ŽilineNOVEMBER – MESIAC FOTOGRAFIE▪ vernisáž výstavy fotografií členov Fotoklubu Obzor Žilina pri príležitosti mesiaca fotografie ▪ kurátor: Marián Závacký ▪ dramaturgia: Petra Rovderová utorok 2. november – sobota 6. november – ŽilinaŽILINA VOCE MAGNA▪ medzinárodný festival a súťaž zborového … Čítať ďalej Program KrKS v Žiline – november 2021