Daniela Daníková

Vkladám do tých ozdôb zo slaného cesta svoju pozitívnu energiu. Robím to s radosťou, dúfam, že tak to aj vplýva na ľudí.

Vydolovala som zo seba také niečo, čo som ani nešípila. Do šesťdesiatky som absolútne nevedela, že tieto danosti mám. Keď som ich objavila, veľmi ma to teší a naplňuje.

Ľudová tvorba musí vychádzať z koreňov a ľudové tradície sú naše bohatstvo. V Európe si každý chráni svoju identitu, mali by sme sa starať, aby sa náš slovenský národ nestratil v tej veľkej Európe. Bohatstvo tradičnej ľudovej tvorby by sme mali odovzdávať ďalej deťom a mládeži, aby v tom pokračovali.

Živena. Žijeme tu nielen prácou a činnosťou, ale aj spoločensky. V tomto kolektíve som sa našla a som tu veľmi šťastná.

Najväčšie dobro je láska. Keď ju máme v sebe, môžeme ju aj druhým odovzdávať, Nieto cennejšieho daru, ako keď ma niekto v srdci lásku, môže ju rozdávať aj prijímať.

Som nátury pozitívnej. Aj v zlom vidím dobré a prínosné. Myslím, že aj to zlé ma posilní, poučí a obohatí.

Mojím prianím je, aby sme prestali byť takí materiálni, aby sme sa viac starali o svoju duchovnú stránku. 

Daniela Daníková, *1937, Žilina

Vyrába predmety zo slaného cesta a maľuje obrázky na sklo

Pozitívna a dobroprajná. Od roku 1997 začala modelovať výrobky z cesta, z ktorého tvorí dekoratívne predmety najmä s vianočnými, veľkonočnými,ale aj inými motívmi. Všetky ozdoby si vymýšľa sama. Do svojej päťdesiatky žila v Kysuckom Novom Meste, potom prišla bývať do Žiliny. Jej adventné vence zo slaného cesta zdobia vianočné stoly v domácnostiach na Slovensku i v zahraničí. Verí, že prinášajú do rodín pokoj. Vence, ale aj svietniky či vianočné ozdoby Daniely Daníkovej putovali do Luxemburska, Spojených arabských emirátov, Mexika, Fínska, Švédska či Srbska. Betlehemy zo slaného cesta vystavovala na Slovensku, Poľsku a v Česku. Je predsedníčkou spolku Živena v Žiline. Svoje umenie odovzdáva aj deťom v materských školách. Za svoju tvorbu bola ocenená Žilinským samosprávnym krajom a Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.