Divadelný klub mladé Makovice

VZNIK
1995
▪ OZ klub mladé Makovice ´95 vznikol v roku 1995 so 40 zakladajúcimi členmi. Dnes pôsobí pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Názov Makovice dostal preto, lebo ich bolo ako maku.

POSLANIE A ČINNOSŤ
Divadelný klub združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Jeho misiou je vyhľadávať talentovaných mladých ľudí a pomáhať im rozvíjať ich nadanie v oblasti divadelného umenia. DK Makovice vytvára vlastné autorské divadelné predstavenia a klubové večery s prezentáciou umeleckej tvorivosti mladých.
Činnosť divadelného klubu bola a je rôznorodá: klubové večery, divadelné dielne, divadelné predstavenia, rozprávky, súťaže či metodická pomoc začínajúcim súborom.

PROJEKTY
Mladé Makovice sú organizátormi a spoluorganizátormi podujatí:
Improliga – súťaž v divadelnej improvizácií
Slam poetry – improvizácia vo veršoch
SK(e)CZ – improvizačný duel medzi SK a CZ s významnými improvizátormi Českej republiky
Múdry utorok – vedomostný kvíz
Rozprávky z Podzemia – príbehy odohrávajúce sa v Žilinských katakombách
▪ okrem spomenutých aktivít pripravujú členovia divadelného klubu stále nové podujatia a divadelné predstavenia.

ĽUDIA
▪ Divadelný klub Makovice združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Zahralo si v ňom viac ako 380 ľudí. Mnohí z nich dnes pracujú ako profesionálni umelci, herci, režiséri či dramaturgovia. Iní pracujú na miestach, ktoré sa zaoberajú mládežou, kultúrou a manažmentom. V súčasnosti s klubom spolupracuje približne 25 ľudí.
▪ OZ klub mladé Makovice ´95 je otvorený novým členom, ktorých medzi seba pozýva na piatkové tvorivé stretnutia – každý piatok od 15.00 do 18.00 h v Makovického dome v Žiline (Horný val 20, 010 01 Žilina)

VEDÚCI KLUBU
Jozef Abafi, herec Bábkového divadla Žilina

INFO
Informácie o činnosti klubu nájdete aj TU

od roku 2019 – klub ukončil svoju činnosť pod strechou KrKS v Žiline