Folklórne kolektívy

Folklórne kolektívy na Hornom Považí

  • Klub autentického folklóru Hojana, Žilina
  • FS Chotár, Terchová
  • FSk Cibuľník, Lietavská Svinná – Babkov
    • Vedenie: Ľudmila Štefániková
    • Kontakt: 041/5688875