Interreg

Charakteristika projektu

Hlavným cieľom projektu je poukázať na spoločné prvky v rámci valaskej kultúry medzi regiónmi v žilinskom a zlínskom kraji, ktoré spadajú do historického územia karpatského oblúka. Prostredníctvom vystúpení a tvorivých dielní predstavíme obyvateľom týchto krajov hudobno-tanečnú a výtvarnú stránku valaskej kultúry. Aktívnou spoluprácou Krajského kultúrneho strediska v Žiline a obcou Kašava vznikne v skanzene Pribylina ucelený program s názvom Valasi, valasi škoda vašej krásy. Súbežne budú v obci Čičmany prebiehať tvorivé dielne, ukážky výroby fujary, výroby črpákov a výučba hry na fujary a píšťaly. V obci Kašava sa uskutoční už tradičné podujatie Kašavské hody, ktoré bude obohatené o spoločný umelecký a vzdelávací program v realizácii oboch partnerov, s témou pastierksej kultúry.

KAŠAVSKÉ HODY (12. 6. 2022, obec Kašava – CZ)

Program v Liptovskom múzeu v Pribyline a tvorivé dielne v Čičmanoch

ZOSTRIH PODUJATÍ: Kašavské hody (Kašava – CZ) a program v Liptovskom múzeu v Pribyline, tvorivé dielne v Čičmanoch v rámci Celoslovenského stretnutia fujaristov 2022

PROPÁGACIA: (plagáty podujatí + logo)