Kalendárové zvyky

FAŠIANGY (od 6. januára; od Troch kráľov po Popolcovú stredu)

HROMNICE (2. február)

NA GREGORA (12. marec)

VEĽKÁ NOC (marec/apríl)

PASENIE A PRVÝ VÝHON DOBYTKA (apríl/máj)

REDIKANIE (jar/leto/jeseň)

TURÍCE (máj)

STAVANIE MÁJA (1. máj)

NA SV. FLORIÁNA (4. máj)

NA URBANA (25. máj)

NA JÁNA (24. jún)

NA ANNU (26. jún)

SENNÉ PRÁCE (od konca júna)

DOŽINKY (august/september)

NA KATARÍNU (25. november)

PRIADKY (od novembra do jari)

STRIDŽIE DNI (november/december)

ADVENT (november/december)

VIANOCE (25. december)