Klub priateľov dobrého syra

VZNIK
marec 2019

VEDÚCI KLUBU
Karol Herian, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekárenského, prezident Národného komitétu pri Medzinárodnej mliekárenskej federácii

POSLANIE
▪ organizovanie stretnutí, prednášok a ochutnávok syrov
▪ poznávanie kultúr prostredníctvom tradičných syrov
▪ propagácia zdravej výživy
▪ prezentácia slovenských salašníckych, bačovských a pastierskych tradícií i vidieckej turistiky
▪ metodická pomoc pri výrobe domácich regionálnych syrových špecialít

PRVÉ AKTIVITY

pondelok 11. marec 2019 o 16.00 h, Makovického dom Žilina – TAJOMSTVÁ DOBRÉHO SYRA – OCHUTNÁVKA I.
▪ o záhadách stvorenia dobrého syra u nás a vo svete ▪ čo dokáže urobiť lahodný syr pre naše zdravie ▪ lektor: Karol Herian, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského Žilina ▪ prvá naša ochutnávka syrov ▪ v spolupráci s novovznikajúcim Klubom priateľov dobrých syrov pri KrKS v Žiline

ZAKLADATELIA
Peter Ničík, Karol Herian

ČLENOVIA
Peter Ničík, Karol Herian, Natália Vašková

2009 – doteraz
Klub funguje ako projekt.