Klub Quo vadis

VZNIK
február 2019

POSLANIE:
▪ organizovať dialógy o tom, čo ľudí posúva k lepšiemu poznaniu samého seba a sveta okolo nás
▪ hovoriť o témach, ktoré sa hlboko dotýkajú podstaty človeka: o živote a smrti, o odpustení a nenávisti, o pravde a klamstve, o osamelosti a otvorenosti, o nadšení a vyhorenosti, o autentickom bytí, o ľudskosti, o motivácii, o pokušeniach, o moci, o prívetivosti a arogancii, o vedomí a nevedomí, o dávaní a chamtivosti, o láske a zamilovanosti, o šťastí a utrpení, o výchove a rodine, o slobode a tyranii, o vzťahoch, o dôvere, o tvorivosti, o pokore a pýche, o dobre a zle, o radosti a smútku, o hodnotách, o dialógu kultúr, o tom, čo nás presahuje, o zmysle života…

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
Peter Ničík, Soňa Holúbková

▪ ČLENOVIA
Peter Ničík, Soňa Holúbková, Natália Vašková

PRVÉ AKTIVITY

pondelok 25. február 2019 o 17.00 h – QUO VADIS I. – DIALÓGY O TOM, AKO LEPŠIE ŽIŤ
▪ ako pomôcť sebe i druhým, aby sme neboli chorí, ľahostajní, osamelí či uzavretí ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík ▪ tiež pripomenutie, že 11. februára je Svetový deň chorých a že ak chceme, vždy môžeme byť zdravší, ľudskejší, aktívnejší, spoločenskejší, otvorenejší, že vždy môžeme byť viac sami sebou…

pondelok 25. marec 2019 o 17.00 h – QUO VADIS II. – AKO PRIJAŤ ŽIVOT OD ZAČIATKU AŽ DO KONCA
▪ o prijatí života a smrti ▪ ako žiť v pravde ▪ ako sa vyrovnať s tým, čo sme v živote zabudli, zmeškali, nestihli ▪ ako sa vyrovnať s tým, že nie sme nesmrteľní ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

pondelok 29. apríl 2019 o 17.00 h – QUO VADIS III. – O ODPUSTENÍ
▪ o prvom kľúči k uzdraveniu ▪ ako sa oslobodiť od pocitu viny ▪ ako sa prijať a odpustiť sebe i druhým ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

pondelok 27. máj 2019 o 17.00 h – QUO VADIS IV. – AKO BYŤ A OSTAŤ SEBOU SAMÝM
▪ dialógy o prijatí samého seba ▪ o dokonalosti, maskách, posudzovaní a strachu ▪ o autentickom živote ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

pondelok 23. september 2019 o 17.00 h – QUO VADIS V. – O PRAVDE ALEBO AKO POCHOPIŤ DRUHÝCH ĽUDÍ
▪ čo je dobré vedieť o pravde a jej rôznych podobách ▪ ako hľadať pravdu ▪ ako sa nebáť hovoriť pravdivo ▪ ako rozumieť pravde druhého ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

streda 30. október 2019 o 17.00 – QUO VADIS VI. – AKO ZVLÁDNUŤ VLASTNÝ STRACH
▪ ako sa k nám dostáva strach ▪ ako s ním pracovať ▪ ako žiť v harmónii ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

pondelok 24. február 2020 o 16.30 h – QUO VADIS VII. – O DEPRESII A SMÚTKU
▪ načo je dobrá depresia ▪ čo robiť, keď nás nič nebaví a život stráca zmysel ▪ ako sa rozísť s depresiou ▪ kedy duša potrebuje smútiť ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

pondelok 21. september 2020 o 17.00 h – QUO VADIS VIII. – ČO NÁM HOVORIA SNY
▪ prečo snívame ▪ sny a emócie ▪ symbolika a výklad snov ▪ úzkosti a nočné mory ▪ živé a prorocké sny ▪ déjá vú ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík

2019 – doteraz
Klub funguje ako projekt.