Klub Quo vadis

VZNIK
február 2019

POSLANIE:
▪ organizovať dialógy o tom, čo ľudí posúva k lepšiemu poznaniu samého seba a sveta okolo nás
▪ hovoriť o témach, ktoré sa hlboko dotýkajú podstaty človeka: o živote a smrti, o odpustení a nenávisti, o pravde a klamstve, o osamelosti a otvorenosti, o nadšení a vyhorenosti, o autentickom bytí, o ľudskosti, o motivácii, o pokušeniach, o moci, o prívetivosti a arogancii, o vedomí a nevedomí, o dávaní a chamtivosti, o láske a zamilovanosti, o šťastí a utrpení, o výchove a rodine, o slobode a tyranii, o vzťahoch, o dôvere, o tvorivosti, o pokore a pýche, o dobre a zle, o radosti a smútku, o hodnotách, o dialógu kultúr, o tom, čo nás presahuje, o zmysle života…

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
Peter Ničík, Soňa Holúbková

DOTERAJŠIE AKTIVITY (do marca 2019)

▪ pondelok 25. február o 17.00 h – QUO VADIS I. – DIALÓGY O TOM, AKO LEPŠIE ŽIŤ
▪ ako pomôcť sebe i druhým, aby sme neboli chorí, ľahostajní, osamelí či uzavretí ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík ▪ tiež pripomenutie, že 11. februára je Svetový deň chorých a že ak chceme, vždy môžeme byť zdravší, ľudskejší, aktívnejší, spoločenskejší, otvorenejší, že vždy môžeme byť viac sami sebou…

▪ pondelok 25. marec o 17.00 h – QUO VADIS II. – AKO PRIJAŤ ŽIVOT OD ZAČIATKU AŽ DO KONCA
▪ o prijatí života a smrti ▪ ako žiť v pravde ▪ ako sa vyrovnať s tým, čo sme v živote zabudli, zmeškali, nestihli ▪ ako sa vyrovnať s tým, že nie sme nesmrteľní ▪ hosť: Soňa Holúbková, psychologička ▪ moderuje: Peter Ničík