Klub seniorov SEN

VZNIK/ZÁNIK
november 2018/2021

POSLANIE
organizovať stretnutia pre žilinských seniorov, najmä pre obyvateľov Hlín 7 a susediacích sídlisk, aby sa ľudia stretávali pri zaujímavých rozhovoroch a činnostiach

STRETNUTIA
každý druhý pondelok/utorok o 15.00 h v Základnej škole na Jarnej ulici

VEDÚCA KLUBU
Marcela Poláčková, lekárka

PRVÉ AKTIVITY

▪ pondelok 12. novembra a pondelok 26. novembra o 14.00 h – KLUB SENIOROV SEN
▪ stretnutia členov klubu

▪ pondelok 10. decembra o 14.00 h – ČAJ, RUČNÉ PRÁCE A FOTOGRAFIA
▪ stretnutie členov klubu

▪ sobota 8. decembra o 12.00 h – KLUB SENIOROV SEN
▪ predvianočné stretnutie členov klubu v rámci stretnutia priaznivcov ZŠ Jarná

▪ pondelok 14. január o 14.00 h – CESTOVANIE V ČASE
▪ stretnutie členov klubu, na ktorom jeho členovia rozprávajú, kde sa narodili, kde prežili svoje mladé roky a čo úžasné ich tam stretlo ▪ pri čaji a orieškoch

▪ pondelok 28. január o 14.00 h – MOJE ŠPORTY V MLADOSTI A V SENIORSKOM VEKU
▪ stretnutie členov klubu, na ktorom jeho členovia rozprávajú o svojich športových dobrodružstvách ▪ s podporou čokolády a ľahkej kávičky

▪ pondelok 25. február o 15.00 h – DROBNÉ OPRAVY V BYTE: AKO NA TO 
▪ stretnutie členov klubu ▪ výmena skúseností pri čajíku

▪ utorok 26. marec o 15.00 h – KLUB SENIOROV SEN
▪ stretnutie členov klubu ▪ výmena skúseností pri čajíku

2021
ukončenie činnosti klubu