Klub supervízorov

▪ VZNIK
január 2019

▪ STRETNUTIA
7 stretnutí ročne v Makovického dome v Žiline, prípadne na pôde žilinských sociálnych organizácií

▪ POSLANIE
▪ prepájanie informácií zo sociálnej a kultúrnej sféry
▪ organizácia kultúrnych podujatí (prednášok, diskusií, workshopov a pod.) v spolupráci s KrKS v Žiline
▪ sieťovanie supervízorov zo žilinského regiónu i z iných regiónov
▪ vzájomná inšpirácia o najlepších skúsenostiach z techník supervízie
▪ výmena informácií o supervíznych službách
▪ realizácia supersupervízie
▪ reporty o stave transformácie spoločnosti v sociálnom systéme krajiny
▪ myšlienky, ako zlepšiť systém sociálnych služieb

▪ ČLENOVIA
Dušana Barčíková, Milada Bohovicová, Róbert Braciník, Ivana Gallová, Soňa Holúbková, Stanislava Klieštiková, Jarmila Majáková, Peter Mlynarčík, Denisa Ničíková, Anna Verešová

▪ ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
Milada Bohovicová, Soňa Holúbková, Denisa Ničíková

▪ od roku 2023
klub už nepracuje pod strechou KrKS