Knihy a publikácie

▪ ktoré vydalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rokoch 1996 – 2021:

DESAŤ PRÁVD O FUJARE II.

▪ katalóg k výstave
▪ zostavila: Daniela Simanová
▪ rok vydania: 2021
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

KALENDÁR 2021

▪ nástenný kalendár z tvorby členov Fotoklubu Obzor pri KrKS v Žiline
▪ zostavila: Petra Rovderová
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

ČIPKOVANÉ RADOSTI – 20 rokov s paličkovanou čipkou

▪ kniha o čipkárkach Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline
▪ zostavila: Daniela Srnanková
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

DESAŤ PRÁVD O FUJARE I.

▪ katalóg k výstave
▪ zostavila: Daniela Srnanková
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

CYRILOMETODSKÉ POSOLSTVÁ Z TERCHOVEJ

▪ zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti jubilejnéo 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej (3. júl 2019)
▪ zostavil a zredigoval: Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavatelia: Krajské kultúrne sredisko v Žiline a Miestne kultúrne stredisko Terchová

ČIPKOVANÉ RADOSTI 2020

▪ nástenný kalendár z tvorby členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline
▪ zostavili: Daniela Srnanková a Petra Rovderová
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline


Z TEJ DOLINY NA TÚ

▪ knižka o tradičnom odievaní vo vybraných obciach okresu Žilina
▪ autori: Júlia Marcinová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

ZÁHRADA

▪ zborník prác členov Žilinského literárneho klubu Silans
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2019


CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ 1990 – 2019

▪ zostavil a zredigoval Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2019


AJ TÍ PAMÄTNÍCI UŽ NEPAMÄTAJÚ

▪ knižka o ľudovom odievaní v obciach okresu Bytča do 1. polovice 20. storočia
▪ autori: Juraj Jakubík, Daniela Srnanková, Viktória Svetkovská
▪ rok vydania: 2018


HELENA ZÁHRADNÍKOVÁ – Mojou príručnou batožinou je kysucký kroj

▪ autobiografia slovenskej folklórnej speváčky
▪ zostavila: Magdaléna Hacková
▪ rok vydania: 2015


BABKA VARILA A RADILA

▪ recepty starých mám z Rajeckej, Terchovskej, Bytčianskej doliny, Rožnova pod Radhoštěm, Žiliny a okolia
▪ rok vydania: 2014

CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ – pamätnica (1990 – 2014)

▪ spomienka na pätnásť ročníkov Cyrilometodských dní v Terchovej
▪ zostavil a zredigoval: Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2014


KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ

▪ knižka o tradičnej ľudovej tvorbe a umeleckom remesle v žilinskom regióne
▪ autori: Soňa Jamečná, Milan Kosec, Peter Ničík, Monika Váleková
▪ rok vydania: 2013


Z VŔŠKU DO DOLINY

▪ knižka o ľudovom odievaní Rajeckej doliny v prvej polovici 20. storočia
▪ autori: Júlia Marcinová-Knapcová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2012
Na stiahnutie: http://old.krkszilina.sk/files/attachments/z_vrsku_do_doliny_2012.pdf


ČO VŔŠOK PREJDEŠ, TO INÝ KROJ NÁJDEŠ

▪ knižka o ľudovom odeve zo 16 lokalít mikroregiónu Terchovskej doliny
▪ autori: Júlia Knapcová – Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2010


ODCHÁDZAM DO SEBA

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ rok vydania: 2008


PES NA MESIACI

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2004


MARCELA POLÁČKOVÁ: MILOSRDNÉ MINIATÚRY

▪ knižka poézie
▪ rok vydania: 2003

BON JOUR, PARIS – GOOD MORNING, LONDON – DOBRÝ DEŇ, ŽILINA

▪ básnická zbierka
▪ autor: Ján Frátrik
▪ rok vydania: 1996