Knihy a publikácie

▪ ktoré vydalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rokoch 1996 – 2022:

DESAŤ PRÁVD O FUJARE

▪ katalóg k výstave
▪ zostavila: Daniela Simanová
▪ rok vydania: 2022
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

ČO SOM SA NACHODZEL…

CD s názvom Čo som sa nachodzel… Interpretom je Martin Levko, ktorý sa venuje najmä piesňovej a hudobnej tradícií z obcí Petrovice a Kolárovice, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia, rovnako vynikajúci muzikanti. Album obsahuje 15 ľudových piesní z podjavorníckych obcí Kolárovice, Petrovice a Setechov. Okrem speváka a muzikanta Martina Levka sa na CD predstavili aj hostia – Martin Levko st., Marián Černek, Jozefa Šugárová, Jaroslava Gaňová a Paulínka Levková, ktorá je už piatou generáciou z rodiny Levkovcov, ktorá sa venuje ľudovému spevu a hudbe.

KALENDÁR 2022

▪ nástenný kalendár z tvorby členov Klubu výtvarníkov pri KrKS v Žiline
▪ zostavila: Petra Rovderová
▪ rok vydania: 2021
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

DESAŤ PRÁVD O FUJARE II.

▪ katalóg k výstave
▪ zostavila: Daniela Simanová
▪ rok vydania: 2021
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

KALENDÁR 2021

▪ nástenný kalendár z tvorby členov Fotoklubu Obzor pri KrKS v Žiline
▪ zostavila: Petra Rovderová
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

ČIPKOVANÉ RADOSTI – 20 rokov s paličkovanou čipkou

▪ kniha o čipkárkach Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline
▪ zostavila: Daniela Srnanková
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

DESAŤ PRÁVD O FUJARE I.

▪ katalóg k výstave
▪ zostavila: Daniela Srnanková
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

CYRILOMETODSKÉ POSOLSTVÁ Z TERCHOVEJ

▪ zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti jubilejnéo 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej (3. júl 2019)
▪ zostavil a zredigoval: Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavatelia: Krajské kultúrne sredisko v Žiline a Miestne kultúrne stredisko Terchová

ČIPKOVANÉ RADOSTI 2020

▪ nástenný kalendár z tvorby členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline
▪ zostavili: Daniela Srnanková a Petra Rovderová
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline


Z TEJ DOLINY NA TÚ

▪ knižka o tradičnom odievaní vo vybraných obciach okresu Žilina: Višňové, Rosina, Lietavská Lúčka, Lietava a Lietavská Závadka, Podhorie, Brezany, Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko, Peklina, Paština Závada, Hričovské Podhradie, Dolný Hričov, Horný Hričov, Svederník, Divina, Divinka a Divinka-Lalinok
▪ autori: Júlia Marcinová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2020
▪ vydavateľ: Krajské kultúrne sredisko v Žiline

ZÁHRADA

▪ zborník prác členov Žilinského literárneho klubu Silans
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2019


CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ 1990 – 2019

▪ zostavil a zredigoval Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2019


AJ TÍ PAMÄTNÍCI UŽ NEPAMÄTAJÚ

▪ knižka o ľudovom odievaní v obciach okresu Bytča do 1. polovice 20. storočia: Kolárovice, Veľké Rovné, Hvozdnica-Štiavnik, Petrovice, Bytča a mestské časti (Bytča, Malá Bytča, Beňov, Mikšová, Pšurnovice Hrabové, Súľov-Hradná, Jablonové, Predmier, Maršová-Rašov
▪ autori: Juraj Jakubík, Daniela Srnanková, Viktória Svetkovská
▪ rok vydania: 2018


HELENA ZÁHRADNÍKOVÁ – Mojou príručnou batožinou je kysucký kroj

▪ autobiografia slovenskej folklórnej speváčky
▪ zostavila: Magdaléna Hacková
▪ rok vydania: 2015


BABKA VARILA A RADILA

▪ recepty starých mám z Rajeckej, Terchovskej, Bytčianskej doliny, Rožnova pod Radhoštěm, Žiliny a okolia
▪ rok vydania: 2014

CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ – pamätnica (1990 – 2014)

▪ spomienka na pätnásť ročníkov Cyrilometodských dní v Terchovej
▪ zostavil a zredigoval: Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2014


KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ

▪ knižka o tradičnej ľudovej tvorbe a umeleckom remesle v žilinskom regióne
▪ autori: Soňa Jamečná, Milan Kosec, Peter Ničík, Monika Váleková
▪ rok vydania: 2013


Z VŔŠKU DO DOLINY

▪ knižka o ľudovom odievaní Rajeckej doliny v prvej polovici 20. storočia
▪ autori: Júlia Marcinová-Knapcová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2012
Na stiahnutie: http://old.krkszilina.sk/files/attachments/z_vrsku_do_doliny_2012.pdf


ČO VŔŠOK PREJDEŠ, TO INÝ KROJ NÁJDEŠ

▪ knižka o ľudovom odeve zo 16 lokalít mikroregiónu Terchovskej doliny: Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Gbeľany, Mojš, Stráňavy, Nezbudská Lúčka, Strečno, Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Stráža, Lysica, Belá, Lutiše, Terchová
▪ autori: Júlia Knapcová – Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2010


ODCHÁDZAM DO SEBA

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ rok vydania: 2008


PES NA MESIACI

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2004


MARCELA POLÁČKOVÁ: MILOSRDNÉ MINIATÚRY

▪ knižka poézie
▪ rok vydania: 2003

BON JOUR, PARIS – GOOD MORNING, LONDON – DOBRÝ DEŇ, ŽILINA

▪ básnická zbierka
▪ autor: Ján Frátrik
▪ rok vydania: 1996