Knihy a publikácie

▪ ktoré vydalo Krajské kultúrne stredisko v rokoch 1996 – 2020:

Čipkované radosti 2020

▪ nástenný kalendár z tvorby členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline
▪ rok vydania: 2020

Z tej doliny na tú

▪ knižka o tradičnom odievaní vo vybraných obciach okresu Žilina
▪ autori: Júlia Marcinová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2020

Záhrada

▪ zborník prác členov Žilinského literárneho klubu Silans
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2019

Cyrilometodské dni v Terchovej 1990 – 2019

▪ zostavil a zredigoval Peter Cabadaj
▪ rok vydania: 2019

Aj tí pamätníci už nepamätajú

▪ knižka o ľudovom odievaní v obciach okresu Bytča do 1. polovice 20. storočia
▪ autori: Juraj Jakubík, Daniela Srnanková, Viktória Svetkovská
▪ rok vydania: 2018

Keď ruky rozprávajú

▪ knižka o tradičnej ľudovej tvorbe a umeleckom remesle v žilinskom regióne
▪ autori: Soňa Jamečná, Milan Kosec, Peter Ničík, Monika Váleková
▪ rok vydania: 2013

Z vŕšku do doliny

▪ knižka o ľudovom odievaní Rajeckej doliny v prvej polovici 20. storočia
▪ autori: Júlia Marcinová-Knapcová, Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2012
Na stiahnutie: http://old.krkszilina.sk/files/attachments/z_vrsku_do_doliny_2012.pdf

Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš

▪ knižka o ľudovom odeve zo 16 lokalít mikroregiónu Terchovskej doliny
▪ autori: Júlia Knapcová – Soňa Jamečná
▪ rok vydania: 2010

Odchádzam do seba

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ rok vydania: 2008

Pes na mesiaci

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2004

Bon jour, Paris – Good morning, London – Dobrý deň, Žilina

▪ básnická zbierka
▪ autor: Ján Frátrik
▪ rok vydania: 1996