Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline 
Horný val 20 
010 01 Žilina

info@krkszilina.sk 
+421 41 562 59 56
+421 915 787 299
https://krkszilina.sk
https://www.facebook.com/KrKSZilina

Pondelok8.00 – 16.00
Utorok8.00 – 16.00
Streda8.00 – 16.00
Štvrtok8.00 – 16.00
Piatok8.00 – 16.00

riaditeľ:
Mgr. Ing. Peter Ničík
pnicik@vuczilina.sk
▪ mobil: +421 907 806 072

manažéri: 
info@krkszilina.sk
+421 041 562 59 56
+421 915 787 299

Mgr. Daniela Simanová,
materská dovolenka
dsimanova@vuczilina.sk 

Mgr. Petra Rovderová
provderova@vuczilina.sk

Mgr. Viktória Válková 
v.valkova@vuczilina.sk

Ing. Miroslav Smatana
msmatana@vuczilina.sk

Natália Vašková
nvaskova@vuczilina.sk

Mgr. Katarína Skupinová Kalistová
kkalistova@vuczilina.sk

ekonomicko-technické oddelenie: 
+421 041 562 18 06

Mgr. Elena Vanochová
zástupkyňa riaditeľa
evanochova@vuczilina.sk

Slavka Mäkká 
smakka@vuczilina.sk

Ivona Křivánková

fakturačné údaje:

IČO: 36145 181
DIČ: 2021423514
číslo účtu: SK96 8180 0000 0070 0048 1272