Kontakt

Poverená riaditeľka

PhDr. Júlia Marcinová, PhD., julia.marcinova@vuczilina.sk, 0948 952 406

Manažéri

Kontakt: +421 41 562 59 56, +421 915 787 299, info@krkszilina.sk

Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus, public relations

Mgr. Daniela Simanová, dsimanova@vuczilina.sk – materská dovolenka
Mgr. Katarína Skupinová Kalistová, kkalistova@vuczilina.sk – zástup počas materskej


Výtvarné umenie, fotografia, rétorika, grafika

Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk

Divadlo, literatúra, umelecký prednes, etnológia, projekty

Mgr. Viktória Válková, v.valkova@vuczilina.sk

Hudba, film, vzdelávanie, technika

Ing. Miroslav Smatana, msmatana@vuczilina.sk

Public relationsgrafikavzdelávanie

Natália Vašková, nvaskova@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie 

Kontakt: +421 041 562 18 06

Ekonomika, personalistika

Mgr. Elena Vanochová, zástupkyňa riaditeľky
evanochova@vuczilina.sk

Správa budovy, administratíva

Slávka Mäkká 
smakka@vuczilina.sk

Upratovanie, technika

Ivona Křivánková

Otváracie hodiny

Pondelok8.00 – 16.00
Utorok8.00 – 16.00
Streda8.00 – 16.00
Štvrtok8.00 – 16.00
Piatok8.00 – 16.00

Adresa

Krajské kultúrne stredisko v Žiline 
Horný val 20, 010 01 Žilina


Fakturačné údaje

IČO: 36145 181
DIČ: 2021423514
číslo účtu: SK96 8180 0000 0070 0048 1272