Ľudia

Riaditeľ

Mgr. Ing. Peter Ničík, pnicik@vuczilina.sk

Manažéri

Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus, public relations
Mgr. Daniela Simanová, dsimanova@vuczilina.sk – materská dovolenka
Mgr. Katarína Skupinová Kalistová, kkalistova@vuczilina.sk – zástup počas materskej

Výtvarné umenie, fotografia, rétorika, grafika
Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk

Divadlo, literatúra, umelecký prednes, etnológia, projekty
Mgr. Viktória Válková, v.valkova@vuczilina.sk

Hudba, film, vzdelávanie, technika
Ing. Miroslav Smatana, msmatana@vuczilina.sk

Public relations, grafika, vzdelávanie
Natália Vašková, nvaskova@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie

Ekonomika, personalistika
Mgr. Elena Vanochová, evanochova@vuczilina.sk
zástupkyňa riaditeľa

Správa budovy, administratíva
Slávka Mäkká, smakka@danielasrnankova

Upratovanie, technika
Ivona Křivánková

Životopis riaditeľa

Mgr. Ing. Peter Ničík

Vzdelanie:
1986 – VŠ – Žilinská univerzita (predtým: VŠDS Žilina)
1994 – VŠ – FFUK Bratislava – kulturológia (predtým: teória a riadenie kultúry)

Hlavné zamestnania:
2018 – 2023: Krajské kultúrne stredisko v Žiline (riaditeľ),
2013 – 2021: Bilingválne gymnázium M. M. Hodžu v Sučanoch  (učiteľ dejín kultúry a umenia),
2007 – 2018: Peter Ničík – Čučoriedka ART (manažérska, dramaturgická a tvorivá činnosť v oblasti kultúry, lektorovanie, moderovanie, tvorba filmov, písanie projektov, PR, administrovanie web stránok),
2013 – 2014: Iuventa (školiteľ mladých vedúcich projektu Komprax),
2007: Poradca podnikateľa (redaktor),
2006 – 2007: Žilinský samosprávny kraj (vedúci odboru kultúry),
2005 – 2006: Fond sociálneho rozvoja (regionálny koordinátor pre Žilinský kraj),
2003 – 2004: Pomoc obetiam násilia Bratislava (projektový manažér, koordinátor žilinskej pobočky),
2001 – 2002: Detské krízové centrum Náruč Žilina (projektový manažér),
1999 – 2001: Diagnostické centrum Lietavská Lúčka (vychovávateľ),
1998 – 1999: Gymnázium Hlinská Žilina (učiteľ estetiky a dejín umenia),
1992 – 1998: Regionálne kultúrne stredisko Žilina (riaditeľ),
1989 – 1991: Bábkové divadlo Žilina (dramaturg),
1989: Klub mládeže Žilina (vedúci),
1987 – 1988: Dom kultúry ROH Žilina (odborný pracovník ZUČ),

Ďalšie zamestnania a aktivity:
– nezávislý poslanec MZ v Žiline 2002 – 2022, občiansky aktivista
– hodnotiteľ projektov (Ministerstvo kultúry SR, Fond na podporu umenia, Mesto Žilina),
– člen poradného zboru pre vzdelávanie (Národné osvetové centrum),
dramaturg, režisér, moderátor (spolutvorca niekoľkých ročníkov Žilinského literárneho festivalu),
člen porôt literárnych súťaží, autorská literárna činnosť, vedúci Žilinského literárneho klubu 1988 – 2004 a 2015, šéfredaktor kultúrno-duchovného mesačníka Harmónia RKS 1993 – 1997,
lektor – prednášky o kultúre, literatúre, poznaní, asertivite, spiritualite, občianskom aktivizme (Krajská knižnica v Žiline, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, žilinské stredné školy…) (2000 – 2019),
lektor – prednášky – Dejiny kultúry a umenia, Mytológia, Mágia, Dejiny spirituality, Dejiny žilinskej literatúry a žilinského divadla (Žilinská univerzita – UTV 2009 – 2013, 2019),
lektor literárne, žurnalistické, hudobné a divadelné workshopy pre deti a mládež (Žilina, Rajecké Teplice, Tatranská Lesná, Terchová),
lektor – prednášky – pomoc obetiam násilia (Žilina, Bytča)
autor knižky poézie – Básne z krajiny Mirandor (2005),
autor básní – v knižkách a zborníkoch Naháňačka áut (1993), Mačka na mesiaci (1994), Pes na mesiaci (2004), Odchádzam do seba (2008)
– tvorca filmov Myšlienky a ľudia v Nadácii Polis I., II. (2011, 2013), tvorca mnohých dokumentárnych filmov KrKS v Žiline (2019 – 2021)

bývalé aktivity a spolupráca s mimovládnymi inštitúciami

– Fórum inteligencie v Žiline (člen predsedníctva),
Rotary klub Žilina (člen),
Nadácia Krajina harmónie (člen, spolupracovník – dramaturgia, réžia),
Nadácia Polis (spolupracovník – tvorba projektov, scenárov, filmov, moderovanie),
Zbor Žilincov (člen),
OZ Návrat (lektor),
OZ Za krajšiu Žilinu (výkonný riaditeľ, člen),
OZ Truc sphérique (lektor – výučba slovenčiny zahraničných dobrovoľníkov),
OZ Kultúra (lektor – tvorivé dielne),
OZ Biela vrana (člen, spolupracovník – dranaturgia, réžia),
Transparency International (spolupráca – prednáška, príspevok do zborníka),
Antikor (antikorupčná neformálna skupina) (člen),
Slovenský syndikát novinárov (člen),
– Obec spisovateľov Slovenska (člen)