Ľudia

Riaditeľ

Mgr. Ing. Peter Ničík, pnicik@vuczilina.sk

Manažéri

Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus, public relations
Mgr. Daniela Simanová, dsimanova@vuczilina.sk 
zástupkyňa riaditeľa

Výtvarné umenie, fotografia, rétorika, grafika
Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk

Divadlo, literatúra, umelecký prednes, etnológia, projekty
Mgr. Viktória Válková, v.valkova@vuczilina.sk

Hudba, vzdelávanie, technika
Ing. Miroslav Smatana, msmatana@vuczilina.sk

Public relations, grafika, vzdelávanie
Natália Vašková, nvaskova@vuczilina.sk

Manažér kultúry
Katarína Skupinová Kalistová, kkalistova@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie

Ekonomika, personalistika
Mgr. Elena Vanochová, evanochova@vuczilina.sk

Správa budovy, administratíva
Slávka Mäkká, smakka@vuczilina.sk

Upratovanie
Ivona Křivánková