Najvýznamnejšie podujatia

MFF JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ

 • medzinárodný folklórny festival v Terchovej, júl – august
 • prezentácia ľudového umenia, tradícií a remesiel
 • hudobné a tanečné folklórne vystúpenia v amfiteátri Nad Bôrami, vo Vrátnej doline, v Terchovej i v okolí obce, výstavy ľudového a profesionálneho umenia, divadlo, tradičný ozdobený konský vozový sprievod s ľudovými muzikantmi, muzikantské dielne, tanečné domy, trhy remesiel, svätá omša…
 • hlavní organizátori: Obec Terchová a KrKS v Žiline

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!

 • celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch, september
 • prezentácia prvkov pastierskej kultúry a priblíženie fujary aj do oblastí, v ktorých až tak nerezonuje
 • hudobné a tanečné folklórne vystúpenia, workshopy, výstava, svätá omša
 • súčasťou programu je aj výstava pastierskych hudobných nástrojov Odkazy majstrov
 • hlavný organizátor: KrKS v Žiline v spolupráci s majstrom umeleckej ľudovej výroby Michalom Fiľom, obcou Čičmany a ďalšími partnermi

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

 • sympózium o nádeji, Žilina
 • prednášky, dikusie, workshopy, filmy, výstavy, pecha kucha…
 • doterajšie témy sympózia: “čo mi dáva silu žiť”, “čo mi dáva silu pomáhať”, “umenie žiť”
 • sympózium malo/má mnohé podoby: od klasického festivalového programu, cez dokumentárne filmy s posolstvami (počas doby covidu) po mesačné stretnutia s múdrymi a dobrými ľuďmi
 • niektorí doterajšia hostia podujatí sympózia: Daniel Hevier, Jan Svěrák, Andrej Bán, Soňa Holúbková, Daniel Pastirčák, Erik Baláž, Marek Roháček, Róbert Bezák, Dušan Jaura, Michal Kapustin, Alexandra Hučeková, Tomáš Rusňák, Matej Snopko, Karol Herian, Marek Adamov…

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE

 • vianočný koncert spojený s oceňovaním osobností miestnej kultúry, Žilina, december

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ

 • krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Žilina, apríl

AMFO

 • krajské kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby, Žilina, júl

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

 • celoslovenská literárna súťaž, Žilina, október

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

 • celoslovenská literárna súťaž pre deti, Žilina

SÁROVA BYSTRICA

 • krajské kolo súťaže mladých moderátorov, Žilina, október

CYKLUS TRADIČNÝCH VÝSTAV

 • Čas veľkonočný, Čas vianočný, Desať právd o fujare, Čipkované radosti, AMFO, Výtvarné spektrum, November – mesiac fotografie…, január – december

TVORIVÉ ROZPAMÄTÁVANIE

 • cyklus komunitných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na témy pamätných dní, Žilina, január – december
 • niektoré témy podujatí: holokaust, nežná revolúcia, sviečková manifestácia, koncert pre otvorené okná…

GALÉRIA SLÁVY

 • cyklus virtuálnych prezentácií regionálnych osobností obcí a miest žilinského regiónu
 • doteraz sme zmapovali výnimočných ľudí z obcí Terchová, Čičmany, Predmier, Petrovice, Dlhé Pole, Veľké Rovné, Kolárovice, Jablonové, Lietavská Lúčka, Lietava, Divinka a Lalinok, Lietavská Svinná – Babkov

CYKLUS DOKUMENTÁRNYCH FILMOV

 • v rokoch 2019 – 2022 sme vyrobili viac ako 100 dokumentárnych filmov a virtuálnych prezentácií

VZDELÁVACIE AKTIVITY a WORKSHOPY

 • vzdelávacie podujatia a workshopy v oblasti neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby, umeleckého prednesu, divadla, literatúry, folklóru , január – december
 • cestovateľské prednášky klubu Terra Incognita, január – december