Najvýznamnejšie podujatia

MFF JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ

 • medzinárodný folklórny festival v Terchovej, august 2020

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!

 • celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch, september 2020
 • Odkazy majstrov – výstava pastierskych hudobných nástrojov

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

 • sympózium o nádeji, Žilina, november 2020

OŽIVENÉ KARPATY SPÁJAJÚ

 • slovensko-poľský projekt ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva
 • valaská kultúra – stretnutia, plenér, výstavy, konferencie, Slovensko/Poľsko 2020
 • Karpatské stretnutie, Žilina/Terchová, september 2020

BAČOVSKÉ DNI

 • festival ovčiarskych a salašníckych tradícií, Žilina, máj 2020

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE

 • vianočný koncert spojený s oceňovaním osobností miestnej kultúry, Žilina, december 2020

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ

 • krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Žilina, apríl 2020

AMFO 2020

 • krajské kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby, Žilina, júl 2020

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

 • celoslovenská literárna súťaž, Žilina, október 2020

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

 • celoslovenská literárna súťaž pre deti, Žilina

SÁROVA BYSTRICA

 • krajské kolo súťaže mladých moderátorov, Žilina, október 2020

VZDELÁVACIE AKTIVITY

 • cyklus vzdelávacích podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, január – december 2020
 • tanečné domy
 • vzdelávacie podujatia v oblasti neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby
 • vzdelávacie podujatia v oblasti literatúry
 • vzdelávacie podujatia v oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu

TVORIVÉ ROZPAMÄTÁVANIE

 • cyklus komunitných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na témy pamätných dní, Žilina, január – december 2020