Podujatia 2019

MFF JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ

 • Medzinárodný folklórny festival v Terchovej

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!

 • Celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch
 • Odkazy majstrov – výstava pastierskych hudobných nástrojov

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

 • Sympózium o nádeji v Žiline

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ

 • Krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Žilina

AMFO 2019

 • Krajské kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby, Žilina

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

 • Celoslovenská literárna súťaž, Žilina

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

 • Celoslovenská literárna súťaž pre deti, Žilina

SÁROVA BYSTRICA

 • Krajské kolo súťaže mladých moderátorov

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE

 • Predvianočný koncert spojený s oceňovaním osobností miestnej kultúry, Žilina

BAČOVSKÉ PASTORÁLE

 • Festival ovčiarskych a salašníckych tradícií, Dolný Hričov

VZDELÁVACIE AKTIVITY

 • Cyklus vzdelávacích podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • Tanečné domy
 • Vzdelávacie podujatia v oblasti neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby
 • Vzdelávacie podujatia v oblasti literatúry
 • Vzdelávacie podujatia v oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu

TVORIVÉ ROZPAMÄTÁVANIE

 • Cyklus komunitných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na témy pamätných dní, Žilina