Senior country klub Ruty-šuty

VZNIK
2011

MOTTO
Tancujeme pre radosť.

POSLANIE
Country tanec spríjemňuje život členom klubu, robí ho krajším a radostnejším. Vekový priemer členov klubu je 66 rokov, avšak ich chuť a aktívnosť predbehne nejedného mladíka. Stretnutie členov Senior country klubu sa nesie vo víre tanečných variácií v country štýle, ktoré vedie ich lektor.

LÍDRI
Ivan Breziansky, vedúci klubu
Mária Veščičíková, lektorka

ČLENOVIA KLUBU
Majka Tamášiová, Vlasta Brezianska, Majka Blahútová, Majka Jurišová, Štefan Ferko, Gitka Hodasová, Pavol Vister, Eva Schmidtová, Dana Múdra, Helena Lukešová, Viera Bútorová

TERMÍNY STRETÁVANIA
Každý utorok v týždni.

AKTIVITY
▪ každoročná účasť na Festivale seniorov
▪ každoročná účasť na Dňoch zdravia v Žiline
▪ účasť na Plese Jednoty dôchodcov
▪ účasť na výročiach v Domovoch dôchodcov
▪ účasť na Dni ČS seniorov – Praha 15
▪ účasť na výročnom posedení seniorov v Hudobnom centre Bratislava
▪ jubileá priateľov a známych

HISTÓRIA
Country klub pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline tvoria seniori, ktorí si povedali, že nie sú ešte takí starí, aby nemohli tancovať a urobiť niečo pre seba. Tak sa skupinka nadšených ľudí začala stretávať a tancovať pre radosť. V roku 2011 sa klub zaregistroval aj ako občianske združenie, aby i takto mohol získať finančnú podporu pre svoje pôsobenie (oblečenie, aparatúru, financovanie trénera, …)