Senior country klub Ruty-šuty

VZNIK
2011

MOTTO
Tancujeme pre radosť.

POSLANIE
Country tanec spríjemňuje život členom klubu, robí ho krajším a radostnejším. Vekový priemer členov klubu je 66 rokov, avšak ich chuť a aktívnosť predbehne nejedného mladíka. Stretnutie členov Senior country klubu sa nesie vo víre tanečných variácií v country štýle, ktoré vedie ich lektor.

LÍDER
Marián Pecko – tanečný lektor

ČLENOVIA KLUBU
Majka Tamášiová, Vlasta Brezianska, Majka Blahútová, Majka Jurišová, Štefan Ferko, Gitka Hodasová, Pavol Vister, Eva Schmidtová, Dana Múdra, Helena Lukešová, Viera Bútorová

TERMÍNY STRETÁVANIA
Každý utorok v týždni.

AKTIVITY
▪ každoročná účasť na Festivale seniorov
▪ každoročná účasť na Dňoch zdravia v Žiline
▪ účasť na Plese Jednoty dôchodcov
▪ účasť na výročiach v Domovoch dôchodcov
▪ účasť na Dni ČS seniorov – Praha 15
▪ účasť na výročnom posedení seniorov v Hudobnom centre Bratislava
▪ jubileá priateľov a známych

HISTÓRIA
Country klub pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline tvoria seniori, ktorí si povedali, že nie sú ešte takí starí, aby nemohli tancovať a urobiť niečo pre seba. Tak sa skupinka nadšených ľudí začala stretávať a tancovať pre radosť. V roku 2011 sa klub zaregistroval aj ako občianske združenie, aby i takto mohol získať finančnú podporu pre svoje pôsobenie (oblečenie, aparatúru, financovanie trénera, …)