Spevácke zbory

ARCUS MUSICAE

MÁJ

  • Spevácky zbor MÁJ mesta Žiliny, Komenského 23,010 01 Žilina

MIEŠANÝ ZBOR KONZERVATÓRIA

MISERIACORDIA

  • Zbor Miseriacordia, Žilina – Hájik

OMNIA

  • Spevácky zbor OMNIA, Univerzitná 8215/1,01001 Žilina
    • Kontakt: omniachoir@gmail.com, 041 / 513 64 12

SURSUM CORDA

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

VOCE MAGNA

x x x

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV