Spevácke zbory

  • Spevácky zbor OMNIA, Univerzitná 8215/1,01001 Žilina
    • Kontakt: omniachoir@gmail.com, 041 / 513 64 12
  • Spevácky zbor MÁJ mesta Žiliny, Komenského 23,010 01 Žilina