Tradičné ľudové remeslo

KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ

▪ knižka o tradičnej ľudovej tvorbe a umeleckom remesle v žilinskom regióne
▪ autori: Soňa Jamečná, Milan Kosec, Peter Ničík, Monika Váleková
▪ rok vydania: 2013

ČIPKOVANÉ RADOSTI

JOZEF BAVLNA

KATARÍNA BÚRANOVÁ

DANIELA DANÍKOVÁ

LADISLAV FAPŠO

MARTA FILOVÁ

MÁRIA HNIDKOVÁ

JANA JANÍKOVÁ

HELENA JANOTOVÁ

MÁRIA JANTÁKOVÁ

OTTO JAKUBÍK

OTÍLIA KADAŠIOVÁ

MIROSLAV KALMAN

ANITA LENÁROVÁ

TIBOR MAHÚT

EMÍLIA ONDÍKOVÁ

JÁN PALKO

JOZEF PEKARA

LÝDIA PEKÁRIKOVÁ

VÍT PIEŠ

DANIELA PODMANICKÁ

MÁRIA PORUBČANSKÁ

JOZEF RAKOVAN

ANNA RÁSTOČNÁ

IVETA ŠIBÍKOVÁ

ANNA ŠUŠKOVÁ

VERONIKA ŠTAFFENOVÁ

ZITA TABAČKOVÁ

ČAS VEĽKONOČNÝ

PALIČKOVANÁ ČIPKA