Tvorivé rozpamätávanie

▪ cyklus komunitných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na témy pamätných dní, Žilina, január – december
▪ niektoré témy podujatí: holokaust, nežná revolúcia, sviečková manifestácia, koncert pre otvorené okná…

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍKOV (5. december)