Žilinský literárny klub Silans

VZNIK
1988

POSLANIE
▪ organizovanie otvorených klubových stretnutí v Makovického dome, kde sa číta, počúva, rozpráva, improvizuje, tvorí v priateľskej atmosfére, vedú sa rozhovory o literatúre, číta sa väčšinou vlastná literárna tvorba, neodmysliteľnou rekvizitou býva dobrý čaj
▪ spoluorganizovanie víkendových dielní tvorivého písania (posledné boli v novembri 2018), happeningov, čítačiek…
▪ podieľanie sa na tvorbe literárnych zborníkov, novín, webovej či inej prezentácii prác členov klubu
komunikácia s ďalšími literárnymi klubmi

PROJEKTY
▪ klub sa podieľal/podieľa na literárnych podujatiach: Deň poézie, Poézia v uliciach, Literárny pochod a Žilinský literárny festival
▪ viacerí členovia klubu knižne i časopisecky publikovali: Peter Ďurkovský, Karol Herian, Beáta Jarošová, Anna Kyselová, Katarína Mikolášová, Peter Ničík, Miloš Ondrušek, Milan Palčisko, Miriam Petráňová, Marcela Poláčková, Juraj Raýman, Andrej Šeliga, Katarína Štalmachová, Pavel Urban a ďalší
▪ viacerí autori klubu publikovali v zbierkach Mačka na mesiaci (1994), Pes na mesiaci (2004), Odchádzam do seba (2008), či v almanachu Žilinského literárneho festivalu Brak. V súčasnosti členovia klubu uverejňujú svoje práce aj v klubovom občasníku Silans.

HISTÓRIA
Žilinský literárny klub vznikol v roku 1988. Jeho zakladateľom je Peter Ničík. Členovia klubu sa stretávali najskôr v Dome odborov, potom v Klube mládeže, Bábkovom divadle, napokon klub v roku 1992 zakotvil pri Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (terajšie Krajské kultúrne stredisko) Klub viedli tiež Dagmar Gurová, Jarmila Čičková, Beáta Jarošová, Pavel Urban, Miloš Ondrušek, Igor Válek, Marek Matuška, Marek Repčík. Od vzniku klubu doteraz sa na jeho stretnutiach objavilo viac ako sto adeptov písaného umeleckého slova. V roku 2006 bol klub premenovaný na Literárny klub Silans. Od roku 2023 klub nemá lídra.

ĎALŠIE INFO
Žilinský literárny klub Silans – web

Miloš Ondrušek na literárnom happeningu
Miloš Ondrušek na literárnom happeningu Poézia v uliciach 2008.
Peter Ničík na Žilinskom literárnom festivale.
Toník Drška na čítačke v žilinskom Sade SNP.
Marcela Poláčková, Jarka Čičková a Milan Palčisko.
Tvorivé písanie na stretnutí literárnych klubov – Žilinský literárny festival 2009.