Divadlo

DRAMA-TVOR

▪ krajský festival dramatickej tvorivosti zameraný na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie

ANDREJ OPÁLENÝ

Divadelné kolektívy v okresoch Žilina a Bytča

Ochotnícke divadlá:

DIVADLO NAOPAK, Nededza

OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR, Jablonové

OCHOTNÍCKY DIVADENÝ SÚBOR, Strečno

TERCHOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Detské divadelné kolektívy:

BODKY, ZUŠ L. Árvaya, Žilina

DEDISÚ, ZŠ Lichardova, Žilina

DETSKÁ DRAMATICKÁ DRUŽINA, Terchová

GAŠTANKO, ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina

GAVURKA, Terchová

SOVIČKY, ZŠ Dolná Tížina

UPÍRČIATKA, ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina

VAŠA BANDA

ZDRAVKO

Divadlo mladých (mládežnícke kolektívy):

DIVADELNÝ KRÚŽOK GSF, Gymnázium sv. Františka v Žiline

DIVADLO MLADÝCH pri GVO Žilina

DRAMATICKÝ KRÚŽOK V SLOVENSKOM JAZYKU GBZA, Žilina

DRAMAŤÁCI, ZUŠ Bytča

POPULUS, Žilina

VAŠA BANDA (2. skupina), ZUŠ F. Špániho, Žilina

VEĽKÉ KOCKY, ZUŠ L. Árvaya, Žilina