Divadlo

Divadelné kolektívy v okresoch Žilina a Bytča

Ochotnícke divadlá:

  • Ochotnícky divadelný súbor Jablonové
  • Divadlo Naopak Nededza

Detské divadelné kolektívy:

  • Sovičky, ZŠ Dolná Tižina

Divadlo mladých (mládežnícke kolektívy):

  • Divadelný krúžok GSF, Gymnázium sv. Františka v Žiline