NEWSLETTER ĽAĽA HO – APRÍL 2020

NEWSLETTER ĽAĽA HO – APRÍL 2020
▪ online programy a informácie žilinských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií

BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA:


BÁBKARANTÉNA
▪ nemôžete do bábkača? ▪ nevadí, žilinský bábkač ide za Vami!
▪ Bábkové divadlo spúšťa v spolupráci s Ústavom mediamatiky FSEV UK a žilinským ateliérom Profigrafik zatiaľ najkomplexnejší a určite najfarebnejší projekt spomedzi slovenských divadiel – BábkarAnténa ▪ počas nasledujúcich mesiacov budeme zverejňovať záznamy všetkých našich inscenácií ▪ veríme, že potešia malých aj veľkých divákov z celého Slovenska ▪ klikni na www.babkarantena.sk a pozeraj! ▪ viac informácií o ďalšom programe
a zmene programu sledujte na: www.bdz.sk

DOM MATICE SLOVENSKEJ – ŽILINA:

MATICA SLOVENSKÁ SI PRIPOMÍNA ANDREJA SLÁDKOVIČA, AKO JEDNÉHO ZO SVOJICH ZAKLADATEĽOV
▪ Maticu slovenskú založili 4. augusta 1863 najvýznamnejšie slovenské osobnosti 19. storočia ▪ jedným zo štúrovcov, ktorý aktívne prispel k tomuto dôležitému míľniku slovenských dejín, bol aj Andrej Sládkovič ▪ ustanovizeň si ho pripomína ako svojho zakladajúceho člena a matičiara pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia ▪ inštitúcia sa v najbližšom období odvďačí básnikovi opäť, a to krátkym historickým dokumentom o jeho živote, diele a matičnej práci, ktorý bude slúžiť aj ako moderná vzdelávacia pomôcka pre školy ▪ viac informácií nájdete na: https://matica.sk/matica-slovenska-si-pripomina-andreja-sladkovica-ako-jedneho-zo-svojich-zakladatelov/ ▪ o ďalšom programe a zmene programu sa dozviete na: https://matica.sk/oblastne_strediska/dom-matice-slovenskej-zilina/ alebo https://www.facebook.com/pg/Dom-Matice-slovenskej-v-%C5%BDiline-410740172724322/posts/ 

DOM ODBOROV:

▪ aktuálne informácie o všetkých plánovaných predstaveniach na najbližšie mesiace môžete sledovať na: https://www.domodborov.sk/

HÁJOVŇA:
▪ informácie o plánovaných online podujatiach môžete priebežne sledovať na:  https://www.facebook.com/Hajovna27/

EVENT HOUSE:

▪ aktuálne informácie nájdete na: https://www.facebook.com/eventhousezilina/ alebo https://www.eventhouse.sk/

IKONY:

VSTUP PÁNA DO JERUZALEMA
▪ v Expozícii IKONY bude v mesiaci apríl vystavená ikona: Vstup Pána
do Jeruzalema

▪ aktuálne informácie o konaní jednotlivých prednášok nájdete vždy na: https://www.facebook.com/ikony.hour.sk/ alebo www.ikony.hour.sk ▪ určite Vás
v momentálnej situácii poteší aj pozitívna myšlienka, ktorú nájdete na: https://www.facebook.com/ikony.hour.sk/photos/a.205618213189756/913452469072990/?type=3&theater

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V ŽILINE:

VIRTUÁLNA HVEZDÁREŇ
▪ Vážení návštevníci a priaznivci, chceme Vás pozvať na virtuálnu prehliadku pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline ▪ pomocou 360o panorám Vám predstavíme Pozorovateľňu na Malom diele v Žiline a Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a ich prístrojové vybavenie ▪ pripravili sme si pre Vás aj malú domácu úlohu ▪ pre viac informácii kliknite na:http://www.astrokysuce.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=489&catid=2&Itemid=157 a rýchlo hľadajte správne odpovede na otázky ▪ aktuálny online program a ďalšie informácie ohľadom aktuálnej situácie môžete sledovať na:http://www.astrokysuce.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=157

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE:

ZOSTAŇ DOMA! POŽIČAJ SI E-KNIHY!
▪ pomáha čítanie v boji s koronavírusom? ▪ skúste si to s našimi e-knihami!
▪ vyše 8 940 e-kníh sme pripravili pre Vás bezplatne počas tohto obdobia a môžete si ich požičať elektronicky priamo cez náš online katalóg Carmen ▪ ponuka je naozaj pestrá, od románov po odbornú literatúru ▪ návod na úspešne vypožičanie e-kníh cez náš katalóg nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2020/03/20/zostan-doma-e-knihy/ ▪ prajeme všetkým príjemné čítanie!

KNIHA HORNÉHO POVAŽIA
▪ hlasovanie spustené ▪všetky knihy, ktoré boli nominované do 28. februára 2020 sa uchádzajú o titul Kniha Horného Považia 2019 ▪ hlasovať môžete prostredníctvom Online hlasovacieho lístka ▪ hlasovanie je predĺžené do 30.apríla 2020 ▪ viac informácií nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2020/03/02/khp19-hlasovanie-spustene/

TVORÍME VLASTNÚ KNIHU
▪ milí mladí tvorcovia, ak píšete a ilustrujete knihy do súťaže, neprestávajte!
▪ naopak, byť doma Vám dáva veľkú príležitosť – čas ▪ predĺžili sme termín odovzdania prác, hotové práce môžete posielať do konca júna do knižnice 
▪ témou aktuálneho ročníka sú Strašidlá a súťaží sa až v troch kategóriách
▪ bližšie informácie nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2020/03/19/tvk-prace/
▪ tešíme sa na Vaše práce!

VOĽNE PRÍSTUPNÉ E-KNIHY
▪ potrebujete nájsť voľne prístupné e-knihy, odborné knihy, povinné čítanie?
▪ hľadáte M. Kukučína a jeho Dom v stráni, L. N. Tolstoja a Annu Kareninu, P. O. Hviezdoslav a Hájnikovu ženu, J. D. Salingera a jeho Kto chytá v žite
či J. Kráľa a J. G. Tajovského? ▪ prinášame zoznam niekoľkých užitočných stránok, ktoré vám môžu vo vašom hľadaní pomôcť ▪ nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2020/03/26/e-zdroje/

▪ všetky aktuality môžete sledovať na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/

KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE:

2. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ČIPKOVANÉ RADOSTI – 20 ROKOV S PALIČKOVANOU ČIPKOU
▪ Klub paličkovanej čipky Gracia pri KrKs v Žiline oslávil v tomto roku 20. výročie svojho vzniku ▪ každý týždeň vám predstavíme tvorbu jednej členky klubu, jej úspechy a to, čo pre ňu znamená paličkovaná čipka ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková ▪ dnes predstavíme aj nástenný Kalendár Čipkované radosti 2020, ktorého autorkou je Petra Rovderová

3. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline
MILAN KOSEC – VINCENT HLOŽNÍK
▪ film o slovenskom maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi, sochárovi a pedagógovi, rodákovi zo Svederníka ▪ autor: žilinský fotograf a filmový dokumentarista
Milan Kosec

5. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
KVETNÁ NEDEĽA
▪ multimediálna prezentácia o tradičných zvykoch na Kvetnú nedeľu ▪ svätenie vŕbových prútov ▪ chodenie s letečkom ▪ autorka: Viktória Svetkovská

6. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline  
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ virtuálny workshop s pracovným listom a zadaniami pre tvorivých literátov ▪ mailová spätná väzba od lektora ▪ lektor: moderný učiteľ, mentor a pisateľ: Marek Matuška 

7. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline  
FOTOKLUB OBZOR – MILAN VELIKÝ
▪ Fotoklub Obzor pri KrKS v Žiline oslávi tento rok 40. výročie svojho vzniku ▪ prezentácia tvorby žilinského fotografa Milana Velikého odštartuje predstavovanie členov klubu prostredníctvom virtuálnych výstav
▪ dramaturgia: Petra Rovderová

8. apríl o 15.00 h – web a facebook KrKS v Žiline    
TVORIVÝ PODVEČER – VEĽKONOČNÝ PATCHWORK
▪ virtuálny workshop ▪ moderná technika vytvárania dekorácií z rôznych materiálov ▪ lektorka Katarína Janičinová▪ dramaturgia cyklu workshopov: Katarína Kalistová

9. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline  
ČIPKOVANÉ RADOSTI – DANIELA BUKOVÁ
▪ prezentácia tvorby Daniely Bukovej z Klubu paličkovanej čipky Gracia
pri KrKs v Žiline ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

10. apríl o 09.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ČAS VEĽKONOČNÝ
▪ virtuálna fotovýstava ▪ výber najkrajších remeselných výrobkov s veľkonočnou a jarnou tematikou z uplynulých veľkonočných výstav KrKS v Žiline ▪ výrobky od remeselníkov zo Žilinského kraja ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

11. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
▪ multimediálna prezentácia o tradičných zvykoch cez veľkonočný týždeň
▪ magické úkony v domácnostiach ▪ príprava veľkonočných jedál ▪ slávenie veľkonočných sviatkov ▪ autorka: Viktória Svetkovská

12. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
DOMANIŽSKÉ KRASLICE V GENERÁCIÁCH I.
▪ multimediálna prezentácia ▪ viete, že v Domaniži sa kraslice nemaľujú, ale píšu? ▪ 4 dielna séria – o tom, ako domanižské vzory prežili až do súčasnosti ▪ spomienky na krasličiarky z Domaniže a ukážky zachovania tradície
v 4 generáciách jednej rodiny ▪ Štefánia Dudáková – Jurana Kulichová
(rod. Dudáková) a Mária Maxoňová (rod. Dudáková) – Juraj a Anna
Kulichovci – Terézia Jurdníková (rod. Kulichová) a Anna Dzurjaníková
(rod. Kulichová) ▪ autorka Daniela Srnanková

13. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
DOMANIŽSKÉ KRASLICE V GENERÁCIÁCH II.
▪ multimediálna prezentácia ▪ viete, že v Domaniži sa kraslice nemaľujú, ale píšu? ▪ 4 dielna séria – o tom, ako domanižské vzory prežili až do súčasnosti ▪ spomienky na krasličiarky z Domaniže a ukážky zachovania tradície
v 4 generáciách jednej rodiny ▪ Štefánia Dudáková – Jurana Kulichová
(rod. Dudáková) a Mária Maxoňová (rod. Dudáková) – Juraj a Anna
Kulichovci – Terézia Jurdníková (rod. Kulichová) a Anna Dzurjaníková
(rod. Kulichová) ▪ autorka Daniela Srnanková

14. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
DOMANIŽSKÉ KRASLICE V GENERÁCIÁCH III.
▪ multimediálna prezentácia ▪ viete, že v Domaniži sa kraslice nemaľujú, ale píšu? ▪ 4 dielna séria – o tom, ako domanižské vzory prežili až do súčasnosti ▪ spomienky na krasličiarky z Domaniže a ukážky zachovania tradície
v 4 generáciách jednej rodiny ▪ Štefánia Dudáková – Jurana Kulichová
(rod. Dudáková) a Mária Maxoňová (rod. Dudáková) – Juraj a Anna
Kulichovci – Terézia Jurdníková (rod. Kulichová) a Anna Dzurjaníková
(rod. Kulichová) ▪ autorka Daniela Srnanková

15. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
SVETOVÝ DEŇ UMENIA – UMENIE POD RÚŠKOM RÚŠKA
▪ film ▪ 15. apríl, deň narodenia Leonarda da Vinci, oslavujeme ako Svetový deň umenia ▪ osobnosti žilinského regiónu z oblasti kultúry a umenia budú hovoriť o nádeji a inšpiráciách, ktoré dáva umenie v týchto neveselých koronačasoch ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

16. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
DOMANIŽSKÉ KRASLICE V GENERÁCIÁCH IV.
▪ multimediálna prezentácia ▪ viete, že v Domaniži sa kraslice nemaľujú, ale píšu? ▪ 4 dielna séria – o tom, ako domanižské vzory prežili až do súčasnosti
▪ spomienky na krasličiarky z Domaniže a ukážky zachovania tradície
v 4 generáciách jednej rodiny ▪ Štefánia Dudáková – Jurana Kulichová
(rod. Dudáková) a Mária Maxoňová (rod. Dudáková) – Juraj a Anna
Kulichovci – Terézia Jurdníková (rod. Kulichová) a Anna Dzurjaníková
(rod. Kulichová) ▪ autorka Daniela Srnanková

17. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ČIPKOVANÉ RADOSTI – KATARÍNA BÚRANOVÁ
▪ prezentácia tvorby Kataríny Búranovej z Klubu paličkovanej čipky Gracia
pri KrKs v Žiline ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

18. apríl o 9.00 h – web a facebook KrKS v Žiline  
SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – MAKOVICKÉHO DOM
▪ spomienka na históriu Babuškovho/Makovického domu ▪ minulý rok
sme slávnostne odhalili poster o Dušanovi Makovickom, osobnom lekárovi spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého ▪ tentokrát sme vytvorili infoplagát
o súčasnom sídle Krajského kultúrneho strediska v Žiline
▪ autorka: Natália Vašková

20. apríl o 15.00 – web a Facebook KrKS v Žiline 
MILOSLAV DANÍŠEK – PACIFICKÁ HREBEŇOVKA
▪ dokumentárny film ▪ Pacifická hrebeňovka je jedna z najúspešnejších prednášok nášho cestovateľského klubu ▪ ako je možné prejsť po vlastných viac ako 4.200 km ▪ 174 dní na ceste, 5 miliónov krokov, 4 páry topánok
▪ -10 až +42 ▪ Pacific Crest Trail / Pacifická hrebeňovka / je 4.286 km dlhá diaľková turistická trasa vedúca naprieč celými USA pozdĺž západného pobrežia od Mexika až do Kanady ▪ celkové prevýšenie PCT je neuveriteľných 150 km ▪ trasa začína horúcou kalifornskou polopúšťou, pokračuje okrajom legendárnej Mohavskej púšte, najvyšším pohorím USA – monumentálnou Sierrou Nevadou, vulkanickým Oregonom a končí majestátnym hornatým Washingtonom ▪ celkovo trasa prechádza cez 7 národných parkov, míňa viac ako 1.000 jazier a je potrebné prekonať 60 horských priesmykov a sediel ▪ autor filmu: Miloslav Daníšek, prvý Slovák, ktorý zdolal PCT ▪ dramaturgia cestovateľského klubu Terra incognita: Peter Čaplický

21. apríl o 16.00 h – web a Facebook KrKS v Žiline 
TERCHOVSKÁ GALÉRIA SLÁVY
▪ aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych
a tvorivých ľudí ▪ naše mapovanie osobností začíname poctou ľuďom spätých
s obcou Terchová ▪ dramaturgia: Katarína Kalistová

22. apríl o 15.00 h.- web a facebook KrKS v Žiline 
IMPROLIGA 2019
▪ film ▪ duel najlepších slovenských a českých improvizátorov ▪ výber najúspešnejších fragmentov za rok 2019 ▪ dramaturgia a strih: Miroslav Smatana 

23. apríl o 14.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
SVETOVÝ DEŇ KNÍH – ZÁHRADA
▪ 23. apríla 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra či William Shakespear ▪ UNESCO tento deň vyhlásilo za Svetový deň kníh a autorských práv ▪ poctu knihám a literatúre vzdávame zverejnením literárneho zborníku Záhrada autorov Žilinského literárneho klubu Silans
pri KrKS v Žiline ▪ dramaturgia: Peter Ničík

24. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
NA JURAJA
▪ multimediálna prezentácia o tradičných zvykoch na Juraja ▪ prvý výhon dobytka  ochranná a ľúbostná mágia ▪ jarné hry ▪ pranostiky ▪ autorka: Viktória Svetkovská

25. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ČIPKOVANÉ RADOSTI – MÁRIA HNIDKOVÁ
▪ prezentácia tvorby Márie Hnidkovej z Klubu paličkovanej čipky Gracia
pri KrKs v Žiline ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

26. apríl o 15.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
FOTOGRAFOVANIE BEZ FOTOAPARÁTU
virtuálna prezentácia ▪ v tento deň si pripomíname Svetový deň dierkovej fotografie ▪ ale čo to vlastne dierková fotografia je? ▪ vytvárať zaujímavé fotografie bez fotoaparátu s objektívom nám umožňuje jednoduchý zobrazovací prístroj fungujúci na rovnakom princípe ako camera obscura ▪ samotná konštrukcia takéhoto prístroja je naozaj veľmi jednoduchá a aj z pohodlia domova si ju môžete sami vyrobiť ▪ viac informácií o histórii a samotnej technike si priblížime prostredníctvom krátkeho videa ▪ tento “virtuálny príbeh” dierkovej fotografie je zároveň pozvánkou na plánovaný jesenný workshop ▪ lektor: Jozef Pajerský ▪ dramaturgia: Natália Vašková

27. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
KLUB VÝTVARNÍKOV –  VLADIMÍR MIČIENKA
▪ pod krídlami KrKS v Žiline tvoria členovia dvoch klubov neprofesionálnych výtvarníkov ▪ ich lektormi sú Stano Lajda a Andrej Mazúr ▪ prezentáciu členov klubov začíname virtuálnou výstavou Vladimíra Mičienku ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

28. apríl o 15.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
LEŽÉRNE – CYKLISTIKA PO PROVINCII SI-CHUAN, ČÍNA
▪ film ▪ cyklistické putovanie piatich kamarátov po neznámych cestách Tibetu
▪ v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ autori filmu: Peter Čaplický, Peter Richter

29. apríl o 17.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ZDRAVOTNÝ PRÍNOS MLIEČNYCH VÝROBKOV

▪ virtuálna prezentácia ▪ lektor: Karol Herian, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského Žilina 

30. apríl o 10.00 h – web a facebook KrKS v Žiline 
ČIPKOVANÉ RADOSTI – HELENA JANOTOVÁ
▪ prezentácia tvorby Heleny Janotovej z Klubu paličkovanej čipky Gracia
pri KrKs v Žiline ▪ dramaturgia: Daniela Srnanková

▪ všetky aktuálne informácie môžete priebežne sledovať na: https://krkszilina.sk/

MESTO ŽILINA:

SPOZNAJTE HISTÓRIU ŽILINY Z POHODLIA DOMOVA
▪ turistická informačná kancelária mesta Žilina neprestala organizovať prehliadky ▪ sprevádzať po meste vás teraz bude online ▪ pripravená je vzdelávacia i oddychová aktivita ▪ prostredníctvom sociálnych sietí budú ľuďom približovať históriu, architektúru a život v meste ▪ ako prvé si vzali na mušku historické srdce Žiliny ▪ nasledujúce dva týždne budú denne na svojom Instagrame zverejňovať náhľady pamiatok Mariánskeho námestia, ktoré vás prenesú do minulosti ▪ viac informácií sa dozviete na: www.instagram.com/tikzilina a http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16757

MESTO OTVÁRA KRÍZOVÉ CENTRUM, POMÁHAŤ BUDE ĽUĎOM V NÚDZI
▪ Mesto Žilina v pondelok 30. marca otvorilo Krízové centrum, ktorého úlohou bude pomáhať najohrozenejším skupinám obyvateľstva ▪ sústreďovať sa v ňom budú všetky podporné činnosti pre seniorov, občanov v sociálnej núdzi
či karanténe, ktorí potrebujú pomoc ▪ služba je prístupná pre obyvateľov mesta Žilina ▪ podrobné informácie nájdete na: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16764 ▪ pravidelne môžete sledovať aj novovytvorenú webovú stránku: https://koronavirus.zilina.sk/

▪ všetky aktuálne informácie nájdete na: https://www.zilina.sk/

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA:

VEDELI STE, ŽE…?
▪ spriehľadňujeme archívy a pripravujeme štatistické podklady ▪ sledujte jedinečný príbeh divadla ▪ viac sa dozviete na: http://www.divadlozilina.eu/aktuality/vedeli-ste-ze/

NEZNÁŠAM ŤA!
▪ karanténa nás zastihla uprostred skúšobného obdobia situačnej komédie Neznášam ťa! v réžii Michala Tomasyho ▪ mali sme začať generálky
a slávnostne premiérovať ▪ celý svet sa však zmenil a my sme začali písať úplne iný príbeh ▪ prinášame vám aspoň pár fotiek z posledných skúšok 
▪ môžete vidieť na: http://www.divadlozilina.eu/aktuality/neznasam-ta/

▪ aktuality môžete pravidelne sledovať na: www.divadlozilina.eu

NADÁCIA POLIS:
▪ aktuálne informácie nájdete na: https://www.facebook.com/nadaciapolis/

NOVÁ SYNAGÓGA:
▪ aktuálnu informáciu k momentálne situácii nájdete na: http://www.novasynagoga.sk/koronavirus/ a ďalšie aktuality môžete sledovať na: www.novasynagoga.sk

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE:
▪ aktuálne informácie nájdete na: www.pgu.sk

POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE:

1. apríl – www.pmza.sk
SÚŤAŽÍME S MÚZEOM
▪ vyhodnotenie niekoľkomesačnej súťaže o atraktívne ceny

2. apríl – www.pmza.sk
LIGHT IT UP BLUE▪ Budatínsky hrad sa opäť zapojí do iniciatívy organizácie SPOSA a bude svietiť na modro na podporu ľudí s autizmom 

každý utorok od 7. 4. do 28. 4. na facebooku Múzeum dopravy Rajecké Teplice a Považské múzeum v Žiline
ČO JE TO? 
▪ súťaž zameraná na predmety z Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach ▪ sledujte na: https://www.facebook.com/povazskemuzeum/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDnG_iJojY3IyaWlWc4Oa_Zifc-mVeCaQwKeCxaX8Rvg7zxOGW30G8ov7dtsPf7P3XnKvN8hNvkR4dh

▪ na webovej stránke múzea www.pmza.sk budeme pravidelne publikovať rôzne zaujímavosti z oblasti z histórie, drotárstva, etnológie, archeológie, botaniky a zoológie ▪ predstavíme aktuálne výstavy, predmety z jednotlivých zbierkových fondov a pripomenieme si tie naj podujatia z apríla minulého roka 
▪ môžete sa tešiť na pripravené online podujatia ako napríklad: 

– Od Alexandra k Džingischánovi – spomienka na jedinečnú výstavu vzácnych exponátov spojených s vojenskými výpravami na Hodvábnej ceste
– Pohľadom botaničky – pravidelná rubrika o zaujímavostiach v prírode
– Zo sveta zvierat – nevšedné informácie o živočíchoch v našom okolí
– Múzeum v číslach – ako sa múzeu darilo v uplynulej sezóne
– Zvyky Veľkej noci – tradície veľkonočných sviatkov spojené so zbierkovým predmetom z fondu etnológie
– Drôtované kraslice – fragmenty z výstavy a workshopov k veľkonočným vajíčkam
– Aké pohľadnice sa posielali pred 100 rokmi? – komunikácia ľudí na začiatku 20. storočia
– Územie mesta pred prvou písomnou zmienkou – ako sa vyvíjalo osídlenie Žiliny a okolia od doby kamennej do stredoveku
– Koniec druhej svetovej vojny v Žiline  – 75. výročie oslobodenia Žiliny spod nemeckej okupácie
– Aprílové naj – výber najväčších a najúspešnejších podujatí Považského múzea v Žiline z apríla 2019

▪ bližšie informácie nájdete vždy na: www.pmza.sk

ROSENFELDOV PALÁC ŽILINA:

VYROBME SI BÁBKU DOMA
▪ Milí rodičia, už neviete ako kreatívne zabaviť svoje deti počas týchto dlhých dní, ktoré spolu trávite doma? ▪ čo tak si s nimi vyrobiť bábku a zapojiť sa do súťaže ▪ je na Vás aký materiál zvolíte, či to bude papier alebo použijete staré ponožky, či to bude marioneta, maňuška alebo javajka, nechajte deti zapojiť všetku ich fantáziu ▪ viac sa dozviete na: https://rosenfeldovpalac.sk/sutaz-vyrobme-si-babku-doma/ ▪ budeme Vám pomáhať pridávaním inšpirácií
a nápadov ▪ pridajte účasť do FB udalosti: https://www.facebook.com/events/2770132023072032/, kde budeme postupne pridávať ďalšie tipy a triky 


ZÁZNAMY DISKUSNÝCH PODVEČEROV GENIUS LOCI ŽILINA NA JEDNOM MIESTE
▪ pre tých, ktorý niekedy nestihli, alebo nemohli prísť na podujatie Genius Loci Žilina pripájame link na YT kanál, kde nájdete všetky pokope ▪ doposiaľ sme pripravili 32 diskusií tohto formátu, možnosť zhliadnuť máte 30, ostatné dve doplníme postupne ▪ nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/category/archiv/genius-loci-zilina/ https://www.youtube.com/channel/UCJvDP9NCj7ib0UhDpKBke1w


VÝSTAVA: JOŽO KRAKOVSKÝ / SÁM SO SEBOU
▪ pozrite si aktuálnu výstavu, zhotovili sme pre Vás virtuálnu prehliadku ▪ nájdete tu: https://rosenfeldovpalac.sk/vernisaz-jozo-krakovsky-sam-so-sebou/

▪ aktuálny online program môžete sledovať na: https://rosenfeldovpalac.sk


SMER KLUB 77 ŽILINA:
KVÍZOVÝ VEČER V ONLINE PRIESTORE + POKVÍZOVÁ AFTERPARTY
▪ ďalšie pokračovanie online kvízu z mojej pracovne do vašich obývačiek (keďže sa kvôli karanténe nemôžeme stretnúť na tradičnom mieste) 
▪ ako ale bude kvíz prebiehať? ▪ všetky potrebné informácie sa dozviete na: https://www.facebook.com/events/496589044366378/ 

▪ aktuálny program môžete priebežne sledovať na: www.facebook.com/pg/smerklub77

STANICA ŽILINA – ZÁRIEČIE:
▪ aktuálnu situáciu môžete sledovať na: www.stanica.sk

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA:
▪ informáciu ohľadom aktuálnej situácie nájdete na: http://www.skozilina.sk/aktuality/c-1886/oznam/ 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE:
▪ aktuálne informácie môžete priebežne sledovať na: https://www.uniza.sk/

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Žilinskej univerzity v Žiline:

U3V DOMA
▪ začíname už 1. apríla ▪ pravidelne Vám budeme ponúkať rôzne aktivity, súťaže, rozhovory so zaujímavými hosťami, atď.▪ tešíme sa, že môžeme aspoň takto zostať s Vami v spojení▪ sledujte nás na: http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=225&ur3=0

PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
▪ ponuka štúdia na akad. rok 2020/2021 je zverejnená od 25. marca 2020
a prihlasovanie bude spustené od 15. apríla 2020 ▪ bližšie informácie nájdete na: http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=0 

▪ najnovšie oznamy a všetky novinky môžete sledovať na: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=0&ur3=0 a www.ucv.uniza.sk

TIPY A INŠPIRÁCIE:

ŽILINA

Fotogaléria mesta Žiliny
žilinské pamiatky a všeličo ďalšie
https://zilina-gallery.sk/

Stano Lajda
dokument
https://www.youtube.com/watch?v=_rwsJjBP_0M

TRADIČNÁ KULTÚRA ŽILINSKÉHO KRAJA:

Veľká noc ide, bude i kúpačka
film o veľkonočných zvykoch v Liptovských Sliačoch r. 1966
https://www.youtube.com/watch?v=oeQPSeq-9Yc&t=534s

Terchovský symfonický orchester
koncert
https://www.youtube.com/watch?v=Z0wX6D_myf0&t=323s

Ťažká muzika
koncert
https://www.youtube.com/watch?v=CpkTmxqqLrg

Nebeská muzika & Kamaráti: Tanec
pieseň z albumu ZBOJSTORY – príbehy z kraja Jánošíka
https://www.youtube.com/watch?v=AX5Ihb-CEh8

Otka Kadášiová a Kúdeľná izba
reportáž
https://www.youtube.com/watch?v=JrqaALsx9Ao

HUDBA:

Archív Slovenskej filharmónie
https://stream.filharmonia.sk/?fbclid=IwAR3FSBWOtlESEgeBuyCmmO-HPoIdQsvDcWoIMi-cUxyHWxHZ2PwaHJWTvmA

VÝTVARNÉ UMENIE:

Web umenia
diela slovenských výtvarných umelcov
https://www.webumenia.sk/

Sixtínska kaplnka
virtuálna prehliadka
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

Vatikánske múzeá
virtuálna prehliadka
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html

Štátna Ermitáž
filmová prehliadka múzeom
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

Google Arts & Culture
viac ako 32 000 diel 46 svetových galérií
https://artsandculture.google.com/

FILMY:

Filmy pre dospelých
(Orbis Pictus, Pelíšky, Rebelové, Amy a ďalšie  – niektoré len do 22.4.)

Filmy pre deti a mládež 
(Krtko, Mimi a Líza, Websterovci, Záhada hlavolamu, Pieseň mora, Číslo 5 žije a ďalšie)
https://www.youtube.com/channel/UCoemQ3xsaVdIYtnh2B7K3Eg/videos?app=desktop

Filmy pre deti
(Danka a Janka, Zbojník Jurko a ďalšie)
https://www.youtube.com/channel/UCyTcMwy-eXVjcb4xmi85eZg/playlists

Filmy
http://www.openculture.com/freemoviesonline

KNIHY:

E-knihy
Mestská knižnica v Prahe
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

ČLOVEK:

Ako zvládnuť karanténu a sociálnu izoláciu
veľký psychologický manuál
https://dennikn.sk/1820921/velky-psychologicky-manual-ako-zvladnut-karantenu-a-socialnu-izolaciu/?ref=tit

Duše K – O Láske a Neláske, o Pravde a Nepravde
s MUDr. Pavlom Nývltom
https://www.youtube.com/watch?v=eUvpuYNvMH4

Duše K – O tom ako ochrániť svoje zdravie bez lekárov a liekov
s MUDr. Janom Šulom
https://www.youtube.com/watch?v=jEIjHzC2ri8

Kritické myslenie
Ján Markoš
https://www.forbes.sk/kriticke-myslenie-jan-markos/?fbclid=IwAR0DTVRpRwGWJ9supjKqkO8-c00Jk2918nq_XkdlhJ5OFkJ1tFt8TZtf77U

HUMOR:

Vtip o železničiarovi
Michal Hudák
https://www.youtube.com/watch?v=KgOb3lDsXvs&fbclid=IwAR2zqI9yXwi7WtUYz0ru8KMgZrdlpN2XE0ze5koKQAUR6XOsUXklLGV1ogM

Newsletter ĽAĽA HO vydáva Krajské kultúrne stredisko v Žiline