NEWSLETTER ĽAĽA HO


NEWSLETTER ĽAĽA HO – online programy a informácie žilinských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií


NEWSLETTER ĽAĽA HO – OKTÓBER 2021 👉 https://lnk.sk/zxgi

NEWSLETTER ĽAĽA HO – SEPTEMBER 2021 👉 https://lnk.sk/ixj

NEWSLETTER ĽAĽA HO – AUGUST 2021 👉 https://lnk.sk/czbw

NEWSLETTER ĽAĽA HO – JÚL 2021 👉 https://lnk.sk/deyn

NEWSLETTER ĽAĽA HO – JÚN 2021 👉 https://lnk.sk/ahc9

NEWSLETTER ĽAĽA HO – MÁJ 2021 👉 https://lnk.sk/ckk6

NEWSLETTER ĽAĽA HO – APRÍL 2021 👉 https://lnk.sk/qbdj

NEWSLETTER ĽAĽA HO – MAREC 2021 👉 https://lnk.sk/fsn4

NEWSLETTER ĽAĽA HO – FEBRUÁR 2021 👉 https://lnk.sk/bwqt

NEWSLETTER ĽAĽA HO – JANUÁR 2021 👉 https://lnk.sk/alna


Newsletter ĽAĽA HO vydáva Krajské kultúrne stredisko v Žiline


(Každá zo žilinských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré pravidelne prispievajú do prehľadu programov – NEWSLETTER ĽAĽA HO majú vyhradené právo na zmenu svojho mesačného programu. Presun alebo úplne zrušenie podujatia môže v tejto mimoriadnej situácii nastať kedykoľvek, preto sa o aktuálnych zmenách prosím informujte priamo u jednotlivých organizátorov podujatí.)