Štandardy

Štandardy KrKS 2022

Príloha č. 1

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
HLAVNÉ ŠTANDARDY – povinné
    NÁZOV ŠTANDARDU    POZNÁMKA  ODPORÚČANÁ HODNOTA / ROK  PLNENIE
ZA ROK 2 022
    1Regionálne a krajské postupové súťažepočet zrealizovaných regionálnych a krajských postupových súťaží (stredisko ako hlavný organizátor)6 (z toho 5 regionálnych + 1 krajská)12 (8 regionálnych súťaží + 4 krajské)
    2Vlastná prezentačná činnosť – festivalypočet zrealizovaných festivalov s minimálne regionálnym významom a s odbornou i finančnou garanciou strediska16
3Vlastná prezentačná činnosť – iné a ďalšie podujatia (sympóziá, školenia, kurzy, tvorivé dielne, workshopy)  počet samostatne zrealizovaných podujatí/ akcií (nie sú súčasťou iného podujatia, napr. festivalu)2 na jedného odborného pracovníka93
4Dokumentácia, uchovávanie a šírenie tradičných i aktuálnych kultúrnych hodnôtpočet výstupov z terénnych výskumov v regióne zameraných na zdokumentovanie/ zaznamenanie (digitalizáciu) prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva23
5Klubová činnosťpočet aktívnych klubov pri stredisku27
6Výstavná činnosťpočet výstav (stredisko ako hlavný organizátor)811
7Edičná a vydavateľská činnosťpočet vydaných metodických materiálov, odborných publikácií, zborníkov, monografií s ISBN, prípadne digitálnych nosičov (CD, DVD,…)16
          8 Spolupráca s miestnymi samosprávami (mestá, obce), lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami / spolupráca s OvZP zriaďovateľapočet aktivít realizovaných v spolupráci s mestami, obcami, lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami pri dokázateľnej odbornej alebo finančnej participácii strediska/ počet plnohodnotných projektov realizovaných v spolupráci s OvZP zriaďovateľa (DSS, nemocnice, SŠ, ďalšie kultúrne organizácie,…)   20/ 538
      9Projektová činnosťpočet úspešných, tzn. podporených projektov predložených v rámci grantových schém na Slovensku (MK SR, FPU, Kult Minor, ÚV SR, nadácie,…)      810
    10Nové a inovatívne projektypočet nových aktivít/ kultúrnych produktov a služieb s presahom do oblasti kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu    1 4
    11Príjmy a diverzifikácia finančných zdrojovpodiel mimorozpočtových zdrojov (grantov, darov) a vlastných príjmov (tržieb za služby) v percentuálnom pomere k schválenému rozpočtu      25 %23,67%
    12Zvyšovanie odborných schopností a zručností zamestnancovpočet vzdelávacích projektov/ školení určených pre zamestnancov strediska  2 na jedného odborného pracovníka    19
        13      Inovatívne formy marketingovej stratégiepočet inovatívnych marketingových / PR nástrojov propagujúcich aktivity strediska a jeho kultúrne produkty (video pozvánky, after-movie filmy, online streamovanie,…)        13
    14Administrovanie (správa) webov a sociálnych sietípercentuálny nárast počtu návštevníkov webových portálov a sledovateľov (followerov) na sociálnych sieťach 5 %Web: 4,5%
  Sociálne siete: FB: 24,5%    
      15Spracovanie a aktualizácia informačnej databázy o kultúrnych aktéroch pôsobiacich v regióneaktualizovanie informačnej databázy strediska o kolektívoch/ jednotlivcoch aktívne pôsobiacich v oblasti ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby      11
  16  Odhadovaná návštevnosťodhadovaný počet návštevníkov na všetkých podujatiach / aktivitách strediska20 % (z celkového počtu obyvateľov v regióne)33 000 (20%)
SEKUNDÁRNE ŠTANDARDY – nepovinné
  NÁZOV ŠTANDARDU  POZNÁMKAODPORÚČANÁ HODNOTA / ROKPLNENIE ZA ROK 2 022
    1  Iné a vlastné súťažepočet ďalších a nepostupových súťaží s minimálne regionálnym rozsahom    12
  2Celoštátne súťažepočet celoštátnych súťaží – stredisko ako hlavný organizátor 11
      3    Medzinárodné prezentačné aktivitypočet aktivít realizovaných v spolupráci so zahraničnými partnermi – aktivity realizované na Slovensku alebo v zahraničí      12
      4    Medzinárodná projektová činnosťpočet realizovaných medzinárodných projektov v rámci výziev EÚ a medzinárodných fondov s minimálne jedným zahraničným partnerom      11

Primárne štandardy:

ad 1. regionálne súťaže: Eniki Beniki – súťaž detských folklórnych súborov; Vidiečanova Habovka – súťaž hudobného folklóru detí, Cineama – súťaž amatérskej filmovej tvorby, AMFO – súťaž amatérskej fotografickej tvorby, Tvorba – súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov a redaktorov, Divadelná Žilina – súťaž detskej dramatickej tvorivosti divadla mladých a divadla dospelých , Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

krajské súťaže: Eniki Beniki, AMFO 2022, Sárova Bystrica, Detský divadelný medveď

ad 2. Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni – finančná a odborná garancia výstavy a galaprogramu; Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! – celoslovenské stretnutie fujaristov; Valasi, valasi škoda vašej krásy, Mrvenica – jednodňový festival tradičnej kultúr), Kašavské hody, Dramatvor – krajský festival dramatickej tvorivosti

ad 3. Tvorivosť a zručnosť v paličkovanej čipke (workshop), Stredy s paličkovanou čipkou (tvorivé dielne), Tanečné dielne I. a II. časť (vzdelávací seminár), Desať právd o fujare (vzdelávací seminár), CampART (tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny), Ornament kedysi a dnes (prednáška), Taká bola obyčaj (vzdelávací seminár -1.,2.,5 – časť online, 3.,4. – časť naživo);
10 x
cestovateľská prednáška, 8 x Sympózium o nádeji (prednášky), 1x koncert Peter Lipa v Čičmanoch;
multimediálne prezentácie: Galérie slávy obce Lietavská Svinná, Galérie slávy obce Lietavská Lúčka, Galéria slávy obce Lietava I. časť, Galéria slávy obce Lietava II. časť, Galéria slávy obce Divinka a Lalinok I. časť, Galéria slávy obce Divinka a Lalinok II. časť,

Virtuálne workshopy: Tvorivý podvečer – Drôtený anjelik, Tepané náušnice, Drôtené kvietky, Rozkvitnuté vajíčko, Pestrý drevený náramok, Nástenka s vreckami, Veselé chobotničky, Živicové náušnice, Kumihimo náramok

Mladý moderátor I, II; výtvarné dielne – Linoryt, Suchá ihla, Lept a Akvatinta

4x prednáška s premietaním filmu a diskusiou pre študentov stredných škôl: Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme (v spolupráci so školami); 1x prednáška – Matúš Zajac a jeho reflexia na spoločnosť cez dokumentárny pohľad, 1x workshop Matúš Zajac – Editovanie, 1x Workshop dierkovej fotografie, 1x prednáška pre študentov strednej školy: 100. výročie slovenskej premiéry prvého slovenského hraného filmu Jánošík (v spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Žiline), 3 x prednáška s premietaním filmu a diskusiou pre študentov stredných škôl: Takto sa písali dejiny demokracie… (v spolupráci so školami), ONLINE: film Alexander Trizuljak – moderný realista, film Božena Lenčová, film Zo skládky vzniká park – Park Frambor, film František Mucha – Citlivo a s pokorou za tradíciami; 6x podcast Kultur X

Tvorivé písanie – literárne dielne (9x), Tvorivé inšpirácie – vzdelávací víkend (1x), Scénografia – workshop (2x), prednášky: Adventné a vianočné zvykoslovie (10x)

ad 4. 1x videozáznam – Valasi, valasi škoda vašej krásy; 2x výskumná činnosť v obciach na Dolných Kysuciach a v múzeu pre potreby spracovania hudobno-tanečných  programov KAF Hojana pri KrKs

ad 5. Klub paličkovanej čipky Gracia, Klub autentického folklóru Hojana, Fotoklub OBZOR, Klub neprofesionálnych výtvarníkov, Klub supervízorov, Literárny klub Silans, Senior country klub Ruty Šuty

ad 6. Čas veľkonočný, Čipkované radosti – Snívanie, Ornament, 3. ročník výstavy Desať právd o fujare, Čas vianočný, Obrazový svet Petra a Amandy, AMFO 2022 – regionálne, AMFO 2022 – krajské, Tvorba 2022, Z našej palety, November – mesiac fotografie

ad 7. videozáznam – Tanečné dielne, videozáznam – Valasi, valasi škoda vašej krásy, 2x katalóg – Desať právd o fujare, Ornament, zborníky: Detská rozprávková Žilina, DramaTvor

ad 8. Národné osvetové centrum Bratislava, Slovenské národné múzeum v Martine, Kaštieľ Čičmany, MT Terapio, StartLab, Kysucké múzeum v Čadci, Bábkové divadlo Žilina, Považské múzeum v Žiline, Konzervatórium Žilina, Hotelová akadémia Žilina, Gymnázium Hlinská, Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, MŠ a ZŠ Bánová, MŠ a ZŠ Horný Hričov, KC Hoffman Žilina, Kníhkupectvo Artforum Žilina, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Miestne kultúrne stredisko Terchová, Liptovské múzeum v Liptovskom Mikuláši, Mesto Žilina, Obec Terchová, Obec Čičmany, Obec Jablonové, Obec Divinka, Obec Lalinok, Obec Lietava, Obec Lietavská Lúčka, Obec Kašava, OZ KAF Hojana, OZ Dobšinského sad Žilina, OZ Žilinský skrášľovací spolok, OZ ArtVamo, Žilinský vysokohorský klub, Žilinský miešaný zbor, Camp Žilina, rádio Regina stred

ad 9. Interreg V-A (1 medzinárodný projekt) – Valasi, valasi, škoda vašej krásy

Fond na podporu umenia (8 projektov) – Vzdelávacie aktivity, Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane, Ornament, Amfo, Sárova Bystrica, Detský divadelný medveď, Dramatvor, Na Žilinskom rínku,

Mesto Žilina (1 projekt) – Tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny – CampART (Grant Mesta Žilina),

ad 10.
projekt Valasi, valasi škoda vašej krásy; projekt Tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny – CampART; Online katalóg remeselných výrobkov z v výstavy Čas vianočný (flipbook online listovací katalóg); online služba Mailchimp, prostredníctvom ktorej odosielame mesačný program, newsletter a aj ostatné plánované podujatia

ad 11. Schválený rozpočet na rok 2022 bol 244 305,78 eur; podiel mimorozpočtových zdrojov bol 57 818,78 eur

ad 12. vzdelávanie – Ekonomická oblasť, vzdelávanie – Manažment dobrovoľníkov (8x); Riadenie a ľudské zdroje (4x); vzdelávanie – Tradičná kultúra (metodika výučby ľudového tanca, tanečná typológia); online workshop O crowdfundingu v spolupráci so StartLab.sk; porada metodikov pre Umelecký prednes – ZOOM (NOC – Bratislava), porada metodikov pre Divadlo – ZOOM (NOC – Bratislava)

ad 13. 18x – streamovanie podujatí; 1x – videopozvánka (Dramatvor), Mailchimp – minimálne 70 x

ad 14. v roku 2021 bol počet návštevníkov WEBu KrKS v Žiline 14 829; v roku 2022 bol tento počet 15 490 (nárast o 4,5%); v roku 2021 bol počet návštevníkov Facebooku KrKS v Žiline 6050; v roku 2021 bol tento počet 7 533 (nárast o 24,5%)

ad 15. databáza súborov sa priebežne aktualizuje po celý rok

ad 16. okres Žilina mal v roku 2022 161 052 obyvateľov (štatistika k 31.12.2021); z toho 20% je 32 210 obyvateľov; KrKS v Žiline organizuje každoročne vyše 300 kultúrnych/vzdelávacích podujatí;

ak chceme odhadnúť ročný počet návštevníkov podujatí KrKS v Žiline, musíme si stanoviť viaceré kritéria a prihliadať aj na virtuálnych návštevníkov; napríklad: päťdňový Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni – jeho programy v roku 2022 počas piatich dní festivalu navštívilo asi 20 000 ľudí; podľa štatistiky, ktorú má organizačný štáb festivalu, počas piatich dní tohto medzinárodného podujatia, navštívilo sociálne siete s informáciami o tomto festivale 1 080 000 ľudí; Jánošíkove dni – tradične hlavnými organizátormi sú Obec Terchová, Krajské kultúrne stredisko a Žilinský samosprávny kraj – festival ponúka mnoho podujatí so svojimi garantmi, otázka – do návštevnosti podujatí KrKS sa budú započítavať len podujatia, ktorými garantmi je KrKS v Žiline alebo všetky podujatia festivalu keďže KrKS je jedným z hlavných organizátorov; iný príklad – podujatie v exteriéri Koncert pre otvorené okná Dobšinského sadu – ako zarátame panelákových návštevníkov za oknami, ktorých musíme pripočítať k návštevníkov v areáli sadu; ďalším problémom je zvýšený počet virtuálnych podujatí ktoré priniesla covidova doba – virtuálne podujatia KrKS na webe, facebooku (filmy, workshopy, galérie a pod.) majú svoje štatistiky a svojich sledovateľov, preto logicky vyvstáva otázka, či sa títo návštevníci budú počítať do celkového počtu návštevníkov

príklad sledovania virtuálnej návštevnosti dvoch podujatí KrKS v Žiline v roku 2022 – cyklus Galéria slávy (FB: 1838 návštevníkov, YT: 1227 návštevníkov); cyklus Tvorivý podvečer (YT: 729 návštevníkov)

Sekundárne štandardy:

1. Eniki, beniki, kliki, bé – 2 x súťaže v speve a recitácii pre MŠ
2. Detská rozprávková Žilina 1 x celoslovenská literárna súťaž pre deti
3. Valasi, valasi škoda vašej krásy (SR, CZ)
4. Zahraničný projekt (Interreg V-A)Valasi, valasi škoda vašej krásy

Štandardy KrKS 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
HLAVNÉ ŠTANDARDY – povinné
    NÁZOV ŠTANDARDU    POZNÁMKA  ODPORÚČANÁ HODNOTA / ROK  PLNENIE ZA ROK 2021
    1Regionálne a krajské postupové súťažepočet zrealizovaných regionálnych a krajských postupových súťaží (stredisko ako hlavný organizátor)  6 (z toho 5 regionálnych + 1 krajská)    4/2
    2Vlastná prezentačná činnosť – festivalypočet zrealizovaných festivalov s minimálne regionálnym významom a s odbornou i finančnou garanciou strediska    1    3
      3Vlastná prezentačná činnosť – iné a ďalšie podujatia (sympóziá, školenia, kurzy, tvorivé dielne, workshopy)  počet samostatne zrealizovaných podujatí/ akcií (nie sú súčasťou iného podujatia, napr. festivalu)    2 na jedného odborného pracovníka136 (22,6 na jedného pracovníka)
      4Dokumentácia, uchovávanie a šírenie tradičných i aktuálnych kultúrnych hodnôtpočet výstupov z terénnych výskumov v regióne zameraných na zdokumentovanie/ zaznamenanie (digitalizáciu) prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva      2        2
5Klubová činnosťpočet aktívnych klubov pri stredisku 2 7
  6Výstavná činnosťpočet výstav (stredisko ako hlavný organizátor)  8 8
    7Edičná a vydavateľská činnosťpočet vydaných metodických materiálov, odborných publikácií, zborníkov, monografií s ISBN, prípadne digitálnych nosičov (CD, DVD,…)    1      7
            8Spolupráca s miestnymi samosprávami (mestá, obce), lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami / spolupráca s OvZP zriaďovateľapočet aktivít realizovaných v spolupráci s mestami, obcami, lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami pri dokázateľnej odbornej alebo finančnej participácii strediska/ počet plnohodnotných projektov realizovaných v spolupráci s OvZP zriaďovateľa (DSS, nemocnice, SŠ, ďalšie kultúrne organizácie,…)20/ 524/5
      9Projektová činnosťpočet úspešných, tzn. podporených projektov predložených v rámci grantových schém na Slovensku (MK SR, FPU, Kult Minor, ÚV SR, nadácie,…) 8 11
    10Nové a inovatívne projektypočet nových aktivít/ kultúrnych produktov a služieb s presahom do oblasti kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu  1  4
     11Príjmy a diverzifikácia finančných zdrojovpodiel mimorozpočtových zdrojov (grantov, darov) a vlastných príjmov (tržieb za služby) v percentuálnom pomere k schválenému rozpočtu  25 %    24,30 %
    12Zvyšovanie odborných schopností a zručností zamestnancovpočet vzdelávacích projektov/ školení určených pre zamestnancov strediska  2 na jedného odborného pracovníka    34
 13Inovatívne formy marketingovej stratégiepočet inovatívnych marketingových / PR nástrojov propagujúcich aktivity strediska a jeho kultúrne produkty (video pozvánky, after-movie filmy, online streamovanie,…)        1     2
14Administrovanie (správa) webov a sociálnych sietípercentuálny nárast počtu návštevníkov webových portálov a sledovateľov (followerov) na sociálnych sieťach    5 %Web: 16%
  Sociálne siete: FB 43%    
  15Spracovanie a aktualizácia informačnej databázy o kultúrnych aktéroch pôsobiacich v regióneaktualizovanie informačnej databázy strediska o kolektívoch/ jednotlivcoch aktívne pôsobiacich v oblasti ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby      1  2
  16Odhadovaná návštevnosťodhadovaný počet návštevníkov na všetkých podujatiach / aktivitách strediska20 % (z celkového počtu obyvateľov v regióne)97 125
SEKUNDÁRNE ŠTANDARDY – nepovinné
  NÁZOV ŠTANDARDU  POZNÁMKAODPORÚČANÁ HODNOTA / ROKPLNENIE ZA ROK 2021
  1Iné a vlastné súťažepočet ďalších a nepostupových súťaží s minimálne regionálnym rozsahom     1    2
  2Celoštátne súťažepočet celoštátnych súťaží – stredisko ako hlavný organizátor 1  3
      3Medzinárodné prezentačné aktivitypočet aktivít realizovaných v spolupráci so zahraničnými partnermi – aktivity realizované na Slovensku alebo v zahraničí      1      1
      4Medzinárodná projektová činnosťpočet realizovaných medzinárodných projektov v rámci výziev EÚ a medzinárodných fondov s minimálne jedným zahraničným partnerom      1        0

Komentár (max. 3 000 znakov): špecifikovať plnenie jednotlivých štandardov

1. regionálne súťaže – Hviezdoslavov Kubín a Cineama, TVORBA 2021, AMFO 2021,
krajské súťaže AMFO 2021, Sárova Bystrica 2021
Ostatné súťaže boli pre pandémiu zrušené.

2. Tradičná kultúra: MFF Jánošíkove dni – finančná a odborná garancia výstavy a galaprogramu; Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! – celoslovenské stretnutie fujaristov, krajský festival DramaTvor – festival dramatickej tvorivosti

3. 33 podujatí naživo, 103 podujatí v online priestore

4. terénne výskumy pre potreby hudobno-tanečných programov KAF Hojana pri KrKS Žilina

5. Klub paličkovanej čipky Gracia, Klub autentického folklóru Hojana, Fotoklub Obzor, Fotoklub Obzor+, Klub neprofesionálnych výtvarníkov (začiatočníci + pokročilý), Senior country club Ruty Šuty

6. Takí boli parádni, Desať právd o fujare, Odkazy majstrov, AMFO – výstava z krajského kola, Milan Veliký – Pominuteľnosť okamihu, Moje umenie, November – mesiac fotografie, Vilo Meško – aj drevo vie rozprávať. Ďalšie výstavy boli pre pandémiu realizované ako online podujatie.

7. Zborníky: Detská rozprávková Žilina, O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, DramaTvor, katalógy: Takí boli parádni, Desať právd o fujare, AMFO, Tvorba

8. Obce Terchová, Čičmany, Veľké Rovné, Kolárovice, Jablonové; mestá Žilina a Bytča, ŠKO, Žilinský miešaný zbor, Považská galéria, PMZA, SNM, BDŽ, Rosenfeldov palác, KC Hoffmann, Nadácia ŽSK, Kaštieľ Čičmany, OZ KAF Hojana, Dobšinského sad, ArtVamo, Libris, SOŠ Antona Bernoláka, Hotelová Akadémia

9. 9 schválených projektov z FPU, 1 schválený projekt Mesto Žilina

10. Nové vzdelávacie aktivity, Aktivity k medzinárodným a pamätným dňom, podcast Kultur X, flipbook (online listovací katalóg)

11.

12. školenia, na ktorých sa zamestnanci zúčastnili – oblasť neprofesionálneho umenia, sociálnej prevencie, tradičnej kultúry, ekonomiky, personalistiky, účtovníctva, Fabasoft, XMatic, Fingera

13. Inovácie – videopozvánky, stream

14. Web – zvýšenie o 16% (12 779→14829), FB – zvýšenie o 43% (1277→1837), YT 420 odberateľov, Instagram 153 sledovateľov

15. súhrnná databáza kolektívov/jednotlivcov v oblasti neprofesionálneho umenia – divadlo, fotografia, výtvarné umenie, umelecký prednes a literatúra, tradičné remeslo, folklorizmus. Databáza regionálnych osobností.

16. všetky podujatia, ktoré KrKS realizovalo ako hlavný organizátor a ako spoluorganizátor – naživo 2330, online 94 795

Sekundárne štandardy

1. 2x Eniki beniki kliki bé…

2. O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, detská rozprávková Žilina, Čo mi dáva silu žiť

3. Improliga

Štandardy KrKS 2020

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
HLAVNÉ ŠTANDARDY – povinné
NÁZOV ŠTANDARDUPOZNÁMKAODPORÚČANÁ HODNOTA / ROKPLNENIE ZA ROK 2020
1Regionálne a krajské postupové súťažepočet zrealizovaných regionálnych a krajských postupových súťaží (stredisko ako hlavný organizátor)6 (z toho 5 regionálnych + 1 krajská)spolu 6 (4 regionálne /okresné, 2 krajské)
2Vlastná prezentačná činnosť – festivalypočet zrealizovaných festivalov s minimálne regionálnym významom a s odbornou i finančnou garanciou strediska11
3Vlastná prezentačná činnosť – iné a ďalšie podujatia (sympóziá, školenia, kurzy, tvorivé dielne, workshopy)počet samostatne zrealizovaných podujatí/ akcií (nie sú súčasťou iného podujatia, napr. festivalu)2 na jedného odborného pracovníka317
4Dokumentácia, uchovávanie a šírenie tradičných i aktuálnych kultúrnych hodnôtpočet výstupov z terénnych výskumov v regióne zameraných na zdokumentovanie/ zaznamenanie (digitalizáciu) prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva24
5Klubová činnosťpočet aktívnych klubov pri stredisku29
6Výstavná činnosťpočet výstav (stredisko ako hlavný organizátor)811
7Edičná a vydavateľská činnosťpočet vydaných metodických materiálov, odborných publikácií, zborníkov, monografií s ISBN, prípadne digitálnych nosičov (CD, DVD,…)112
8Spolupráca s miestnymi samosprávami (mestá, obce), lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami / spolupráca s OvZP zriaďovateľapočet aktivít realizovaných v spolupráci s mestami, obcami, lokálnymi kultúrnymi organizáciami, združeniami a spolkami pri dokázateľnej odbornej alebo finančnej participácii strediska/ počet plnohodnotných projektov realizovaných v spolupráci s OvZP zriaďovateľa (DSS, nemocnice, SŠ, ďalšie kultúrne organizácie,…)20/ 530/6
9Projektová činnosťpočet úspešných, tzn. podporených projektov predložených v rámci grantových schém na Slovensku (MK SR, FPU, Kult Minor, ÚV SR, nadácie,…)814
10Nové a inovatívne projektypočet nových aktivít/ kultúrnych produktov a služieb s presahom do oblasti kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu12
11Príjmy a diverzifikácia finančných zdrojovpodiel mimorozpočtových zdrojov (grantov, darov) a vlastných príjmov (tržieb za služby) v percentuálnom pomere k schválenému rozpočtu25 %23,93%
12Zvyšovanie odborných schopností a zručností zamestnancovpočet vzdelávacích projektov/ školení určených pre zamestnancov strediska2 na jedného odborného pracovníka20
13Inovatívne formy marketingovej stratégiepočet inovatívnych marketingových / PR nástrojov propagujúcich aktivity strediska a jeho kultúrne produkty (video pozvánky, after-movie filmy, online streamovanie,…)16
14Administrovanie (správa) webov a sociálnych sietípercentuálny nárast počtu návštevníkov webových portálov a sledovateľov (followerov) na sociálnych sieťach5 %Web: -2,3%
Sociálne siete: Fb: + 88,6% Instagram: + 34% Youtube: + 122,5%
15Spracovanie a aktualizácia informačnej databázy o kultúrnych aktéroch pôsobiacich v regióneaktualizovanie informačnej databázy strediska o kolektívoch/ jednotlivcoch aktívne pôsobiacich v oblasti ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby11
16Odhadovaná návštevnosťodhadovaný počet návštevníkov na všetkých podujatiach / aktivitách strediska20 % (z celkového počtu obyvateľov v regióne)82,78%
SEKUNDÁRNE ŠTANDARDY – nepovinné
NÁZOV ŠTANDARDUPOZNÁMKAODPORÚČANÁ HODNOTA / ROKPLNENIE ZA ROK 2020
1Iné a vlastné súťažepočet ďalších a nepostupových súťaží s minimálne regionálnym rozsahom12
2Celoštátne súťažepočet celoštátnych súťaží – stredisko ako hlavný organizátor12
3Medzinárodné prezentačné aktivitypočet aktivít realizovaných v spolupráci so zahraničnými partnermi – aktivity realizované na Slovensku alebo v zahraničí10
4Medzinárodná projektová činnosťpočet realizovaných medzinárodných projektov v rámci výziev EÚ a medzinárodných fondov s minimálne jedným zahraničným partnerom10

Komentár:

Bod č. 1: – regionálne/okresné súťažné prehliadky: Tvorba (súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby); Hviezdoslavov Kubín (okresné kole súťaže v umeleckom prednese), AMFO (súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby), Divadelná Žilina – divadlo mladých; krajské súťažné prehliadky: AMFO 2020, Sárova Bystrica (súťaž mladých moderátorov)

Niektoré regionálne prehliadky (oblasť tradičnej kultúry) i krajská prehliadka (Detský divadelný medveď) boli v roku 2020 kvôli pandémii zrušené.

Bod č. 2: výstava Báby a ich háby a dokumentárne filmy Hoja, hoja mňe še dobre paše – boli súčasťou medzinárodného folklórneho festivalu festivalu MFF Jánošíkove dni – odborná aj finančná garancia KrkS na týchto podujatiach.

Niektoré festivaly boli v roku 2020 kvôli pandémii zrušené (celoslovenské stretnutie fujaristovDedičstvo otcov, zachovaj nám pane v Čičmanoch, festival valaskej kultúryBačovské dni Žilina 2020, Karpatské stretnutie v Žiline a Terchovejsúčasť medzinárodného projektu Oživené Karpaty spájajú). Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni i festival Cyrilometodské dni v Terchovej sa uskutočnili v značne redukovanej podobe.

Bod č. 3: – klasické podujatia (súťažné prehliadky, festivaly, tvorivé remeselné dielne, prednášky, školenia, semináre, z oblasti tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia, kurzy paličkovanej čipky, besedy, cestovateľské prednášky, vzdelávacie prednášky o zdraví, tvorivé klubové stretnutia, koncerty, výstavy, slávnosti, pamätné podujatia a pod.) +  podujatia vo virtuálnom priestore (najmä multimediálne prezentácie a dokumentárne filmy)

Bod č. 4. – terénne výskumy pre potrebyhudobno-tanečnýchprogramov KAF Hojana pri KrKS Žilina. Výskumy boli realizované v prvom štvrťroku v obci Oščadnica, neskôr už pandemická situácia neumožnila stretávať sa s najstaršími obyvateľmi. Štúdia literatúry, archívnych video a foto záznamov prebiehalo počas celého roka. KAF Hojana sa zamerala predovšetkým na štúdium ľudového odevu z kysuckých obcí (Skalité, Čierne, Oščadnica, Dolný/Horný Vadičov, Riečnica a Harvelka). Výstupom z výskumov sú hudobno-tanečné a spevné programy, ktoré Klub autentického folklóru Hojana pri KrKS prezentuje na podujatiach organizovaných KrKS a na ďalších podujatiach a festivaloch.

V teréne (Žilina, Strečno) sme zdigitalizovali (skeny, fotografie) a následne uchovali diela viacerých tvorcov tradičných remesielMária Hnidková, Otília Kadašiová, Veronika Štaffenová. Tieto diela (a mnohé iné) sme prezentovali v dokumentárnych filmoch.

Bod č. 5: – klasické kluby pri KrKS – Klub paličkovanej čipky Gracia, Fotoklub Obzor, Klub neprofesionálnych výtvarníkov (začiatočníci/pokročilí), Klub autentického folklóru Hojana, Literárny klub Silans, Senior country club Ruty šuty, Senior klub SEN, Klub supervízorov; kluby, ktoré sa formujú – Cestovateľský klub Terra incognita, Klub priateľov dobrého syra, Klub Quo vadis, Klub Cesta za poznaním; kluby, ktorým pomáhame s propagáciou – Žilinské babenky

Bod č. 6: výstavy v Makovického dome a na stránkach KrKS (web, facebook, youtube) v roku 2020: AMFO 2020 – región, AMFO 2020 – kraj, Tvorba 2020, Čas veľkonočný, Čas vianočný, Architektúra v krajine, November – mesiac fotografie, Desať právd o fujare (2x), Čipkované radosti – Živly, Báby a ich háby

Bod č. 7: – 3 knihyZ tej doliny na tú (o tradičnom odievaní vo vybraných obciach okresu Žilina), Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej (zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej – 3. júl 2019), Čipkované radosti (o čipkárkach Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline)

2 nástenné kalendáreČipkované radosti 2020, Fotoklub Obzor 2021

2 zborníky – z celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, z celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina,

3 katalógy – z výstav Báby a ich háby, Desať právd o fujare, AMFO 2020

2 metodické videáRiasenie (v spolupráci s KAF Hojana); Zdobenie

Bod č. 8:

Bábkové divadlo Žilina – súťažná prehliadka Divadelná Žilina

Kysucké kultúrne stredisko, Turčianske kultúrne stredisko, Liptovské kultúrne stredisko, Oravské kultúrne strediskoMyšlienky a inšpirácie kultúrnych stredísk Žilinského kraja

Národné osvetové centrum – seminár Kronikárske minimum

Višňové – krst knihy Z tej doliny na tú

Čičmany – workshop Desať právd o fujare – Čo UNESCO fujare dalo a čo vzalo;

Terchová, Čičmany, Petrovice, Dlhé Pole, Veľké Rovné, Predmier Galéria slávy (virtuálna vzdelávacia prezentácia o osobnostiach jednotlivých obcí)

Terchová – spolupráca pri vydaní knihy Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej

Terchová – spolupráca pri organizovaní festivalu Jánošíkove dni

Predmier – prednáška na ZŠ – Jozef Ignác Bajza

Žilina – Žilinské dni zdravia – Hubárska poradňa

žilinské stredné školy (Stredná umelecká škola Žilina, SOŠ spoločného stravovania Žilina, Stredná priemyselná škola stavebná Žilina) – prednášky (4x)

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity – prednáška Pacifická hrebeňovka

Žilinský vysokohorský klub – Festival Vysoké hory

OZ Dobšinského sad – Koncert pre otvorené okná Dobšinského sadu

Slovak Bussines Agency – Vyrobte si dekorácie z papierových kvetov

MTerapio – Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

OZ Rovnováha – tvorivé dielne Hlinený dotyk (4x)

Denný psychiatrický stacionár Žilina FNSP Žilina – výstava Čas veľkonočný

OZ Mozaika výstava Čas veľkonočný

OZ Život a zdravie, Klub zdravia Žilina prednášky Fytochemikálie a Včelie produkty – peľ, propolis, med (2x)

Bod č. 9:

Fond na podporu umeniaDedičstvo otcov zachovaj nám, Pane; Detský divadelný medveď; AMFO 2020; Vzdelávacie aktivity; Pominuteľnosť okamihu, November – mesiac fotografie, Sárova Bystrica, Improliga; O dúhovú lampu z krajiny Zázračno; Detská rozprávková Žilina; Slam poetry – SKECZ;

mesto Žilina – Fotofest, Remeselné dielne – Bližšie k tradíciám

MK SRBačovské dni, Tvorba – regionálna súťaž

Bod č. 10:

Virtuálne podujatia – multimediálne prezentácie a dokumentárne filmy (vyše 100x)

3D galérie – 10 právd o fujare

Bod č. 11:

Podpora projektov KrKS (Fond na podporu umenia, Mesto Žilina, Ministerstvo kultúry SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina)

Vlastné príjmy (vstupné, predaj kníh)

Bod č. 12:

1x školenie pre zamestnancov KrKS a partnerských kultúrnych inštitúcií v kraji zorganizované KrKS v Žiline (Myšlienky a inšpirácie kultúrnych stredísk Žilinského kraja)

1x online školenie o projektoch z Fondu na podporu umenia (Na slovíčko s FPU),

7x školenie – pre metodika pre folklór (3x organizátor Národné osvetové centrum (NOC), 4x HOS Bardejov),  

1x školenie pre metodika pre divadlo (organizátor NOC);

1x školenie pre metodika pre fotografiu, výtvarné umenie a film (organizátor NOC);

9x školenia pre ekonómky:

Poradca podnikateľa – Pracovnoprávne vzťahy; Zverejňovanie zmlúv a finančná kontrola; Riziká home Office

Proeko s.r.o.  – Náležitosti účtovných dokladov; Registratúra,

ŽSK – Zadávanie OŠ; Inventarizácia majetku; Účtovníctvo RO a PO; Účtovná uzávierka a zdaňovanie

Bod č. 13:

videopozvánky  (1x – celoslovenské stretnutie fujaristov)

online streamovanie podujatí (11x)


Instagram KrKS

Newsletter ĽAĽA HO

Mail Chimp

3D galéria

Bod č. 14:

Web – Počet návštevníkov k 31.12.2019: 13 075
Počet návštevníkov k 31.12.2020:     12 779

Facebook – Počet sledovateľov k 31.12.2019: 00 677
Počet sledovateľov k 31.12.2020: 01 277

Instagram – Počet sledovateľov k 31.12.2019: 00 084 (Instagram založený 2.4.2019)
Počet sledovateľov k 31.12.2020: 00 113

Youtube – Počet odoberateľov k 31.12.2019: 00 080
Počet odoberateľov k 31.12.2020: 00 098

Pokles počtu návštevníkov webstránky KrkS si vysvetľujeme presunom návštevníkov do prostredia sociálnych sietí – facebooku. V roku 2019 bol obnovený youtube účet KrkS, na ktorý majú prístup aj návštevníci, ktorí sa nenachádzajú na fb.

Bod č. 15: – súhrnná databázu kolektívov/jednotlivcov v oblasti neprofesionálneho umenia (divadlo, fotografia, výtvarné umenie, umelecký prednes a literatúra, tradičné remeslo, folklorizmus) je základom našej web Encyklopédie regionálnej kultúry, v roku 2020 sme ju priebežne upgradeovali; v roku 2020 sme tiež vytvorili viac ako 100 multimediálnych prezentácií a dokumentárnych filmov do tejto databázy, takže vznikla potreba zmeniť štruktúru encyklopédie, aby bola prehľadnejšia a krajšia – toto budeme realizovať v roku 2021

Bod č. 16:odhadovaná návštevnosť 82,78% (počet obyvateľov regiónu: 188 676, počet návštevníkov podujatí KrKS v Žiline: 156 202). Do percentuálneho vyjadrenia počtu návštevnosti sme započítali počet návštevníkov podujatí, ktoré sa v roku 2020 uskutočnili naživo + počet zhliadnutí jednotlivých virtuálnych podujatí na facebooku a youtube.

Sekundárne štandardy

Bod č. 1 – fotografická súťaž Čo mi dáva silu žiť, súťaž Tvoríme s deťmi (maľovanie vlnou, servítková technika, zdobenie medovníkov)

Bod č. 2 – literárne súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, Detská rozprávková Žilina

Bod č. 3 – v roku 2020 sme kvôli pandémii nerealizovali žiadne podujatia so zahraničnými partnermi

Bod č. 4 – v roku 2020 sme mali realizovať medzinárodný projekt Oživené Karpaty spájajú, (Interreg, Slovensko-Poľsko)+ kvôli pandémii ho budeme realizovať až v roku 2021