Literatúra

JÁN FRÁTRIK

MAREK MATUŠKA

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

MLADÍ VO VEČNOSTI

ZÁHRADA

zborník prác členov Žilinského literárneho klubu Silans
zostavil: Peter Ničík
fotografie: Štefan Zvarík
rok vydania: 2019
filmová prezentácia: 2020

ODCHÁDZAM DO SEBA

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ rok vydania: 2008

BÁSNE Z KRAJINY MIRANDOR

▪ knižka poézie
▪ autor: Peter Ničík
▪ ilustroval: Stano Lajda
▪ rok vydania: 2005

ZAČIATOK OBDOBIA DAŽĎOV

▪ knižka poézie
▪ autor: Miloš Ondrušek
▪ rok vydania: 2005

PES NA MESIACI

▪ knižka poézie a prózy Žilinského literárneho klubu
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ rok vydania: 2004

MILOSRDNÉ MINIATÚRY

▪ knižka poézie
▪ autorka: Marcela Poláčková
▪ ilustrácie: Miroslava Matejčeková
▪ rok vydania: 2003

BON JOUR, PARIS -, GOOD MORNING, LONDON – DOBRÝ DEŇ, ŽILINA

▪ básnická zbierka
▪ autor: Ján Frátrik
▪ ilustroval: Stano Lajda
▪ rok vydania: 1996

MAČKA NA MESIACI

▪ knižka žilinských básnikov
▪ zostavil: Peter Ničík
▪ ilustroval: Igor Cvacho
▪ rok vydania: 1994