2%

Venujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Dotyky kultúry a prispejte k rozvoju a podpore kultúrno – osvetových a vzdelávacích aktivít, organizovaniu kultúrnych podujatí, tvorivých dielní, plenérov, súťaží a výstav. Cieľom OZ Dotyky kultúry je rozvíjať kultúru a napomáhať uchovávaniu tradícií v regióne, poskytovať poradenstvo, organizovať tvorivé aktivity v rôznych žánroch a odboroch záujmovej a umeleckej činnosti. Údaje potrebné na poukázanie 2%: Obchodné meno / názov : Dotyky kultúry Právna forma: občianske združenie IČO:   42346436 Adresa … Čítať ďalej 2%

TOŇA REVAJOVÁ – DENIS A JEHO SESTRY – JE V AFRIKE VEĽKÁ NOC?

Pre deti i pre dospelákov. Ďalšia časť knižky Denis a jeho sestry žilinskej spisovateľky Tone Revajovej. Číta: Lukáš Latinák. Ďakujeme Toni Revajovej a vydavateľstvu Wisteria Books (https://wisteriabooks.sk/) za možnosť uverejnenia ukážky CD Denis a jeho sestry. Toňa Revajová bola pani učiteľkou v základných školách v Divine a v Rašove, redaktorkou mesačníka Kultúrny život Žiliny, pracovala v redakciách viacerých časopisov (Slovenka, Žilinské noviny a i.), v … Čítať ďalej TOŇA REVAJOVÁ – DENIS A JEHO SESTRY – JE V AFRIKE VEĽKÁ NOC?

AMFO 2021 – výsledky regionálneho kola súťaže

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v mesiaci február regionálne kolo 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Do súťaže sa prihlásilo 35 autorov z regiónu Horné Považie. Odborná porota v zložení Helena Šišková, Lukáš Macek a Rudolf Lendel hodnotila 153 fotografií. Napriek nižšiemu počtu prihlásených autorov súťaž priniesla zaujímavé fotografické diela. Porota udelila 16 ocenení a 9 čestných uznaní v … Čítať ďalej AMFO 2021 – výsledky regionálneho kola súťaže

GALÉRIA SLÁVY OBCE VEĽKÉ ROVNÉ – III. časť

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Veľké Rovné.   Predstavujeme 6 významných dejateľov, ktorými sú: Jozef Mičieta, Rudolf Mičieta, Alexander Mičieta, Jozef Labaj, František Hnidzík, Karol Guleja.  Čítať ďalej GALÉRIA SLÁVY OBCE VEĽKÉ ROVNÉ – III. časť