Klub neprofesionálnych výtvarníkov

VZNIK
40. roky 20. storočia

POSLANIE
Poslaním klubu je združovať neprofesionálnych výtvarníkov bez rozdielu veku, ktorí chcú po umeleckej stránke rásť pod odborným vedením lektora a rozvíjať umelecké vlohy. Činnosť klubu je orientovaná najmä na pravidelné klubové stretnutia v Makovického dome v Žiline, nepravidelne aj v prírode. Klub neprofesionálnych výtvarníkov je miestom, ktoré umožňuje tvorivý dialóg a vzájomné spoznávanie sa autorov. Je založený a pracuje s úmyslom dopĺňať vedomosti z teórie výtvarného umenia, oboznamovať sa s klasickou i súčasnou tvorbou a dianím v tejto oblasti. Vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Klub je otvorený – s možnosťou účasti nových členov a hostí.

Prihláška do klubu: https://forms.gle/YrCWRA6vkTGASFqSA

VEDÚCI KLUBU
Stano Lajda, akademický maliar

STRETNUTIA KLUBU
nový termín stretnutí bude zverejnený koncom augusta 2022

HISTÓRIA
Už v 40. rokoch minulého storočia si žilinskí amatérski výtvarníci vytvorili krúžok a pravidelne sa schádzali v PKO. V šesťdesiatych rokoch krúžok zanikol, no takmer po desiatich rokoch (v roku 1972) vzniká pri Okresnom osvetovom stredisku v Žiline Okresné štúdio amatérov – výtvarníkov. Medzi zakladajúcich členov patrí Karol Matejčík, Ondrej Štalmach, Mariana Horečná či Jozef Práznovský. Niektorí aktívne pracujú doteraz. K prvým odborným lektorom klubu patrili Fero Kráľ, Štefan Čapka, Jozef Hallon či Jozef Hricek. Od roku 1993 vedie klub akademický maliar Stano Lajda. Od roku 1976 sa členovia klubu pravidelne každý rok zúčastňujú regionálnej i krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba. Víťazi súťaže postupujú do celoslovenskej súťaže pod názvom Výtvarné spektrum, kde členovia klubu získali mnohé významné ocenenia. V súčasnosti sa pre veľký záujem neprofesionálnych výtvarníkov rozdelil klub na dve časti – pokročilí a začiatočníci. Aktuálny počet členov klubu je 50 (*august 2022).

▪ KLUBOVÁ ČINNOSŤ

Medzi pravidelné aktivity klubu patrí októbrová výstava v priestoroch Makovického domu v Žiline. Výtvarníci sa každoročne zapájajú aj do celoslovenskej postupovej súťaže amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, ktorej regionálne kolo pripravuje KrKS v Žiline pod názvom Tvorba.

Ocenení autori z regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2022

Na jeseň organizuje Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pre výtvarníkov víkendový plenér v prírode. Účastníci majú možnosť rozvíjať svoje výtvarné schopnosti, narábanie s rôznymi umeleckými technikami a vzájomne i s lektormi konzultovať svoje práce.

Krátky zostrih z workshopu Linoryt