Klub neprofesionálnych výtvarníkov

Prihláška do klubu: https://krkszilina.sk/prihlasky/

VZNIK
40. roky 20. storočia

POSLANIE
Poslaním klubu je združovať neprofesionálnych výtvarníkov bez rozdielu veku, ktorí chcú po umeleckej stránke rásť pod odborným vedením lektora a rozvíjať umelecké vlohy. Činnosť klubu je orientovaná najmä na pravidelné klubové stretnutia v Makovického dome v Žiline, nepravidelne aj v prírode. Klub neprofesionálnych výtvarníkov je miestom, ktoré umožňuje tvorivý dialóg a vzájomné spoznávanie sa autorov. Je založený a pracuje s úmyslom dopĺňať vedomosti z teórie výtvarného umenia, oboznamovať sa s klasickou i súčasnou tvorbou a dianím v tejto oblasti. Vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Klub je otvorený – s možnosťou účasti nových členov a hostí.

VEDÚCI KLUBU
Stano Lajda, akademický maliar

STRETNUTIA KLUBU
vždy 1. utorok v mesiaci od 16.00 do 18.00 hod.

HISTÓRIA
Už v 40. rokoch minulého storočia si žilinskí amatérski výtvarníci vytvorili krúžok a pravidelne sa schádzali v PKO. V šesťdesiatych rokoch krúžok zanikol, no takmer po desiatich rokoch (v roku 1972) vzniká pri Okresnom osvetovom stredisku v Žiline Okresné štúdio amatérov – výtvarníkov. Medzi zakladajúcich členov patrí Karol Matejčík, Ondrej Štalmach, Mariana Horečná či Jozef Práznovský. Niektorí aktívne pracujú doteraz. K prvým odborným lektorom klubu patrili Fero Kráľ, Štefan Čapka, Jozef Hallon či Jozef Hricek. Od roku 1993 vedie klub akademický maliar Stano Lajda. Od roku 1976 sa členovia klubu pravidelne každý rok zúčastňujú regionálnej i krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba. Víťazi súťaže postupujú do celoslovenskej súťaže pod názvom Výtvarné spektrum, kde členovia klubu získali mnohé významné ocenenia. V súčasnosti sa pre veľký záujem neprofesionálnych výtvarníkov rozdelil klub na dve časti – pokročilí a začiatočníci. Aktuálny počet členov klubu je 50 (*august 2022).

▪ KLUBOVÁ ČINNOSŤ

Medzi pravidelné aktivity klubu patrí októbrová výstava v priestoroch Makovického domu v Žiline. Výtvarníci sa každoročne zapájajú aj do celoslovenskej postupovej súťaže amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

Členstvo v klube

a)  členský ročný poplatok …………………………………… 20,00 €

b)  Zľavy

            – seniori, študenti, nezamestnaní…………………….. 50%

Ročný poplatok za príslušný rok sa platí vždy do 31. januára daného roka.

Platba je možná:

 • v hotovosti v kancelárii KrKS
 • alebo na účet SK96 8180 0000 0070 0048 1272 (do poznámky uviesť vaše meno a priezvisko)
Ocenení autori z regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2022

Na jeseň organizuje Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pre výtvarníkov víkendový plenér v prírode. Účastníci majú možnosť rozvíjať svoje výtvarné schopnosti, narábanie s rôznymi umeleckými technikami a vzájomne i s lektormi konzultovať svoje práce.

Krátky zostrih z workshopu Linoryt

Zoznam členov 2023

 • Pavol Badura
 • Lenka Bučková, Mgr.
 • Katarína Cengelová
 • Janka Dorčíková, Mgr.
 • Marta Franeková, Mgr.
 • Ľudmila Gašparíková, PhDr.
 • Mariana Horečná
 • Dušan Chilý, Ing.
 • Tatiana Kápolková, Ing.
 • Vladimír Knapec
 • Dana Lipková
 • Jarmila Marčišová, Mgr.
 • Michal Marťák, Ing.
 • Mariana Martinková, Ing.
 • Vladimír Medviď, Mgr., PhD.
 • Vladimír Mičienka
 • Karolína Michalcová, Mgr.
 • Eva Mišuthova
 • Gabriela Pastorková
 • Zuzana Riečičiarová, PhDr.
 • Anabela Riljaková, Ing.
 • Igor Trunkvalter
 • Jozef Vlček, Ing.