Sárova Bystrica 2020 – regionálne kolo

Vyhlasovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Termín konania: štvrtok 15. októbra 2020 o 9.00 h Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 010 01 Žilina Poslanie: Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek/redaktoriek a moderátorov/redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na … Čítať ďalej Sárova Bystrica 2020 – regionálne kolo

Fotoklub OBZOR – Vladimír Vidra

“Chcem dorozprávať príbeh, ktorý sa mi v noci prisnil, hoci ráno mi zo sna ostali len fragmenty a to s jediným cieľom – vytvoriť emóciu a potešiť tak svojich blízkych a priateľov. V tomto úsilí sú mi neopomenuteľnými spoločníkmi moderné fotografické techniky, úmyselné rozostrenie, či rozhýbanie obrazu, hmla, dážď, všetko to, čo pred nami objavili impresionisti.” Vlado Vidra Čítať ďalej Fotoklub OBZOR – Vladimír Vidra

VÝTVARNÝ KLUB – VLADIMÍR KALÁB

Vladimír Kaláb sa narodil v roku 1926 v Kralupoch nad Vltavou. Prvé kresby pochádzajú z Prostějova počas štúdia na osemročnom gymnáziu z roku Mníchovskej zrady (Mníchovská dohoda, 1938). Kresliť a maľovať začal ako samouk. Neustále študuje techniky hlavne starých majstrov. Od roku 1986 navštevuje Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. V jeho tvorbe prevláda krajinomaľba, zátišia a portréty. Uprednostňuje pastel, akvarel, akryl … Čítať ďalej VÝTVARNÝ KLUB – VLADIMÍR KALÁB

VÝTVARNÝ KLUB – ONDREJ ŠTALMACH

Ondrej Štalmach sa narodil v roku 1935 v Žiline. Kresleniu sa venuje od detstva, ale výtvarné vzdelanie nemá. Je zakladajúcim členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, teda v klube je od roku 1976. V jeho tvorbe prevláda grafika, kresba, oleje a prírodné motívy, kytice či drevenice. Zúčastňuje sa pravidelne výstav a súťaží neprofesionálnych výtvarníkov, na ktorých získal viacero ocenení. V živote sa riadi mottom: „Maľuj – teš sa zo … Čítať ďalej VÝTVARNÝ KLUB – ONDREJ ŠTALMACH

FOTOKLUB OBZOR – ŠTEFAN ZVARÍK

Narodil sa v roku 1932. Vyštudoval a učil matematiku a deskriptívnu geometriu. Neskôr pracoval ako matematik-analytik a programátor. Teraz je dôchodca. Má rád turistiku. Grécko a Španielsko poznáva s veľkým záujmom. Na Univerzite tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline v roku 2009 ukončil záujmové štúdium odbor Človek a umenie, potom Človek a hudba, Dejiny Slovenska a Dejiny európskej civilizácie a kultúry, neskôr pamiatky UNESCO. … Čítať ďalej FOTOKLUB OBZOR – ŠTEFAN ZVARÍK