SÁROVA BYSTRICA 2022

Propozície regionálnej súťaže mladých moderátorov – 45. ročník Vyhlasovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Termín konania: 25. október 2022 o 10.00 h (utorok) Miesto konania: Makovického dom, Žilina – podkrovie Poslanie: Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom … Čítať ďalej SÁROVA BYSTRICA 2022

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2022 – vyhlásená

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti od 8 do 13 rokov, ktoré píšu rozprávky. Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty. Podmienky súťaže (zásady účasti): Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a literárnych krúžkov vo veku od 8 do … Čítať ďalej DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2022 – vyhlásená

ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ…

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po dvojročnej prestávke usporiadalo 14. júna v Makovického dome regionálnu súťažnú prehliadku detí MŠ v recitácii a v speve. V tomto roku sa prehliadky zúčastnilo 24 detí. Hlavnou myšlienkou súťaže je dať priestor malým škôlkarom na prezentáciu, naučiť ich stáť na javisku pred publikom a nebáť sa vystupovať. Odborná porota si v príjemnej atmosfére … Čítať ďalej ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ…

ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ …

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja organizuje regionálnu súťaž v recitovaní a v speve pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé…“,ktorá je určená deťom materských škôl z regiónu Horné Považie. Súťaž sa uskutoční 14. a 15. júna 2022 v Makovického dome v Žiline.utorok – 14. júna 2022 o 9.30 – recitáciastreda – 15. júna 2022 o 9.30 – spev: ľudová pieseň alebo … Čítať ďalej ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ …

TVORBA 2022

V stredu 20. apríla 2022 otvorili v Makovického dome výstavu z regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – TVORBA 2022. Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave pod názvom Výtvarné spektrum. Organizátorom regionálneho kola v Žiline je Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Tento rok bolo do súťaže prihlásených viac ako sto diel od 41 neprofesionálnych umelcov. Odborná porota pracovala v zložení akad. mal. Stanislav Lajda, akad. mal. Daniela Krajčová … Čítať ďalej TVORBA 2022