SÁROVA BYSTRICA 2021

Propozície regionálnej súťaže mladých moderátorov – 44. ročník Vyhlasovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Termín konania: 26. októbra 2021 o 15.00 h (utorok) Miesto konania: online (Facebook, Zoom) Poslanie Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na … Čítať ďalej SÁROVA BYSTRICA 2021

DIVADELNÁ ŽILINA 2021 – zrušená

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že regionálna prehliadka divadla mladých (FEDIM), ktorá sa mala konať 27. septembra v Bábkovom divadle Žilina pod názvom Divadelná Žilina je zrušená z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a nedostatočného počtu účinkujúcich. Veríme, že nasledujúca súťažná divadelná sezóna 2022 sa už podarí. Krajské kultúrne stredisko v Žiline Čítať ďalej DIVADELNÁ ŽILINA 2021 – zrušená

DRAMA-TVOR

DRAMA – TVOR je prvý ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti zameraného na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie.Organizátorom festivalu je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s divadelným združením Art VAMO. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.Jednodňový festival sa uskutoční 6. novembra 2021 v Žiline. … Čítať ďalej DRAMA-TVOR

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA – súťaž vyhlásená

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti pod názvom Detská rozprávková Žilina. Súťažné kategórie – rozprávka: a) deti od 8 do 10 rokov b) deti od 11 do 13 rokov Vyhlasovateľ a organizátor: Krajské kultúrne stredisko v ŽilineUzávierka prihlasovania: 8. október 2021Termín vyhodnotenia: 10. december 2021 Súťažné práce je potrebné poslať v 4 kópiách spolu s podpísanou prihláškou poštou na adresuKrajského … Čítať ďalej DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA – súťaž vyhlásená

SÚŤAŽ AMFO 2021 POZNÁ VÍŤAZOV

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v utorok 29. júna 2021 vernisáž výstavy z postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2021. Do krajského kola súťaže postúpilo 113 autorov z piatich regiónov Žilinského kraja – Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie. Odborná porota v zložení Mgr. Helena Šišková, ArtD. zo Žiliny, Mgr. art. Lukáš Macek zo Žiliny a Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy hodnotila 189 fotografií. Kolekciu 114 najvydarenejších záberov od 54 autorov … Čítať ďalej SÚŤAŽ AMFO 2021 POZNÁ VÍŤAZOV