CINEAMA 2019

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálny výber postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Je najstaršia a najprestížnejšia súťaž a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Cieľ súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Na súťaži sa … Čítať ďalej CINEAMA 2019

Štúrov Zvolen 2019

REGIONÁLNA SÚŤAŽ V RÉTORIKEREGIÓN HORNÉ POVAŽIE (OKRESY ŽILINA A BYTČA) « PROPOZÍCIE » Vyhlasovateľ: Mesto Zvolen Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2019, utorok Termín konania: 7. máj 2019 o 9.00 h, utorok Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina Poslanie súťaže: Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí … Čítať ďalej Štúrov Zvolen 2019

Tvorba – Výtvarné spektrum 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba – Výtvarné spektrum 2019. V tomto roku sa uskutoční už 56. ročník tejto súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni (amatérski) výtvarníci od 15 rokov a viac, ktorí sú zaradení do štyroch kategórií. V kategórii A súťažia autori vo veku od 15 do 25 rokov, v kategórii B autori od … Čítať ďalej Tvorba – Výtvarné spektrum 2019

SÚŤAŽ AMFO 2019 VYHLÁSENÁ

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v tejto oblasti. Umožňuje rozvíjať talent i technické zručnosti tvorcov rôznych vekových skupín (deti, mládež, dospelí) a prispieva k zmysluplnému využitiu voľného času. Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez rozdielu veku žijúci alebo pôsobiaci v žilinskom regióne … Čítať ďalej SÚŤAŽ AMFO 2019 VYHLÁSENÁ