FOTOKLUB OBZOR – ŠTEFAN ZVARÍK

Narodil sa v roku 1932. Vyštudoval a učil matematiku a deskriptívnu geometriu. Neskôr pracoval ako matematik-analytik a programátor. Teraz je dôchodca. Má rád turistiku. Grécko a Španielsko poznáva s veľkým záujmom. Na Univerzite tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline v roku 2009 ukončil záujmové štúdium odbor Človek a umenie, potom Človek a hudba, Dejiny Slovenska a Dejiny európskej civilizácie a kultúry, neskôr pamiatky UNESCO. Práve štúdium na Žilinskej univerzite tretieho veku v Žiline ho motivovalo do tvorivej činnosti fotografovania a poézie. Hovorí: „Z toho istého miesta vidím ďalej a viac. Získané poznatky sú hlbšie a trvanlivejšie. Postupne myšlienky vyzliekam z ošúchaného šatu a odievam do výstižnejšieho.“ Získal viacero ocenení v súťažiach poézie a poviedok.Fotografuje s malými prestávkami od roku 1958. Niektoré fotografie mal uverejnené v časopisoch, novinách a vystavené na medzinárodných salónoch Európy, Ázie a Ameriky. Za fotografickú tvorbu dostal titul AZSF a AFIAP.