KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ – MÁRIA HNIDKOVÁ

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci projektu Keď ruky rozprávajú predstavilo v knižnej podobe 34 osobností tradičnej ľudovej tvorby či umeleckého remesla žilinského regiónu. Inšpirovaní knihou predstavujeme týchto tvorcov aj prostredníctvom filmových prezentácií.

Mária Hnidková je spoluzakladateľka Klubu paličkovanej čipky Gracia. Viac ako tri desaťročia sa venuje paličkovanej čipke, prírodným motívom, slovenskej ornamentike, architektúre i sakrálnemu umeniu. Jej doménou je technická precíznosť, kompozičné a farebné majstrovstvo, výtvarné spracovanie prírodných a figurálnych motívov i originálne ponímanie rôznych architektonických objektov.