Program KrKS v Žiline – január 2023

Myšlienka mesiaca: „Pokojnej mysli sa poddá celý vesmír.“

pondelok 2. – streda 4. január 2023 – Teplička nad Váhom
PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKU S MEDITÁCIOU
meditačné cvičenia a úvod do kontemplácie lektor: Michal Žák SDB organizátor: Návrat OZ v spolupráci s KrKS v Žiline kontakt KrKS: Natália Vašková

utorok 10. január 2023 o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
JARMILA MARČIŠOVÁ A KAROLÍNA MICHALCOVÁ: PESTROSŤ SIVEJ
▪ vernisáž výstavy výtvarníčok prekvapujúcich nielen prácou s farbou, grafickou čistotou, originalitou prejavu, ale aj neuchopiteľnou dávkou fantázie ▪ svojimi výtvarnými dielami pôsobia na emócie, kladú otázky, no odpovede nechávajú na nás ▪ brilantne tak prepájajú úlohu autora a vnímavého diváka ▪ kurátor: Stano Lajda ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

utorok 10. január 2023 o 17.00 h – Makovického dom v Žiline
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ tvorivé literárne dielne ▪ lektor: Marek Matuška ▪ dramaturgia: Viktória Válková

utorok 24. január 2023 – Slovensko
DEŇ KOMPLIMENTOV
každý človek si v sebe nesie niečo dobré, len to treba uvidieť úprimným a pravdivým oceňovaním ľudí pomáhame iným osobnostne rásť, rozvíjať ich dobré stránky a zlepšujeme aj naše vzťahy pre mnohých ľudí nie je obvyklé dávať komplimenty, viac sú zvyknutí frflať na druhých, hľadať chyby a kritizovať každý pracovník KrKS v Žiline si v tento deň vyberie aspoň piatich ľudí, na ktorých ocení niečo dobré, pekné, úžasné či fascinujúce a povie im to ▪ kto chce, môže sa pridať dobro je nákazlivé dramaturgia: Peter Ničík

utorok 24. január od 8.00 hod. – Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline
streda 25. január od 9.45 hod. – Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
štvrtok 26. január od 8.00 hod. – Gymnázium Hlinská 29, Žilina
TRAGÉDIA ŽIDOV NEOBIŠLA ANI ŽILINU
▪ prednáška pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január) s premietaním dokumentárneho filmu Mareka Šulíka – Cesta Magdalény Robinsonovej ▪ rasový antisemitizmus voči Židom zo strany nacistického Nemecka viedol k tzv. konečnému riešeniu židovskej otázky ▪ plán na systematickú genocídu neobišiel ani Žilinu ▪ na mieste, kde bolo v roku 1942 zriadené najväčšie zberné stredisko pre deportáciu židov na Slovensku, dnes stojí pamätník nazvaný Cesta bez návratu ▪ so študentmi si pripomenieme toto kruté obdobie druhej svetovej vojny ▪ lektor: Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková

streda 25. január o 15.00 h – web, facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – OVEČKA Z VLNY ALIZE PUFFY
▪ virtuálny workshop ▪ budeme potrebovať: vlnu Alize Puffy, špagát, nožnice ▪ lektorka: Katarína Krasňanová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová 

nedeľa 29. január 2023 – Slovensko
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ INTERNETU
pracovníci KrKS v Žiline budú v tento deň bez internetu ▪ chceme prispieť k tomu, aby ľudia mali viac času na dobré veci – napríklad knihy, hudbu, prechádzky, meditácie, šport, človečinu, no najmä na svojich blízkych či vzdialených ▪ ak sa vám to páči, môžete aj vy tak učiniť ▪ exempla trahunt dramaturgia: Peter Ničík

utorok 31. január o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
Z PATAGÓNIE DO SUBTRÓPOV
▪ cestovateľská prednáška ▪ turistika na konci sveta v Argentíne a Chile, cestovanie neznámym Paraguajom a Uruguajom ▪ hosť: Petra Pogányová, cestovateľka uvádzame v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia:  Miroslav Smatana, Peter Čaplický ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj 

KLUBOVÉ STRETNUTIA

9. a 23. január 2023 o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský, Milan Veliký ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

10., 17., 24., 31., január 2023 o 14.00 h – Makovického dom, Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY-ŠUTY
tanečný nácvik ▪ lektor: Marián Pecko ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

10. január o 15.00 h a 21. január 2023 o 08.30 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
▪ utorok: tvorivé stretnutie členiek KPČ Gracia ▪ sobota: workshop KPČ Gracia ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

12., 19., 26. január 2023 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie:
Lucia Bačkorová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová


VÝSTAVY

1. – 4. január 2023, PO – PIA: 9.00 – 17.00 h, Sobášny palác v Bytči
KRAJINA PLNÁ TICHA A POKOJA
výstava výtvarníkov Vladimíra Mičienku a Petronely Vlhovej ▪ nevšedné krajinomaľby plné farieb a svetla hlavný organizátor: Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny krajspoluorganizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline kontakt KrKS: Petra Rovderová

streda 11. január – piatok 3. február 2023, PO – PIA: 8.00 – 16.00 h,  Makovického dom v Žiline
JARMILA MARČIŠOVÁ A KAROLÍNA MICHALCOVÁ: PESTROSŤ SIVEJ
▪ výstava prekvapuje nielen prácou s farbou, grafickou čistotou, originalitou prejavu, ale aj neuchopiteľnou dávkou fantázie ▪ výtvarníčky pôsobia na emócie, kladú otázky, no odpovede nechávajú na nás ▪ brilantne tak prepájajú úlohu autora a vnímavého diváka ▪ kurátor: Stano Lajda ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

utorok 31. január – 17. februára 2023, PO – PIA: 10.00 – 20.00 h, SOHO mini gallery Žilina
MÍĽNIKY JAZZOVEJ LITERATÚRY
▪ výstava artefaktov muzikológa, jazzového publicistu a dramaturga Igora Wasserbergera ▪ imagemaker: Ľubomír Feldek ▪ sprievodný hudobný program –  jazzové impresie: Katarína Feldeková Šimurková, Richard Šimurka ▪ filmový dokument Mináčová – Wasserberger: Petra Rovderová ▪ supervízor Gallery SOHO: Ivan Köhler ▪ organizátor: SOHO mini gallery Žilina v spolupráci s KrKS v Žiline

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR

10. – 28. február 2023, Makovického dom v Žiline
FAŠIANG(Y), RADOSŤ, VESELIE
výstava fašiangových fotografií Ivana K doplnená o historické masky turoňa samopašnosti fašiangové (Köhlerove)

PRIPRAVUJEME V ROKU 2023

január – december 2023, Žilina
PETZVALOV MAPOVÝ OKRUH
celoslovenská dobrovoľná záujmová súťaž fotoklubov na Slovensku ▪ jeden z organizátorov: KrKS v Žiline ▪ vyhlasovateľ: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

február 2023, Žilina
AMFO 2023
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej fotografickej tvorby

6. – 7. marec 2023, Žilina
DIVADELNÁ ŽILINA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a divadla dospelých

13., 17., 20, 21. marec 2023, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
▪ regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

18. marec 2023, Žilina
ENIKI BENIKI   
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov

1. apríl 2023, Žilina
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby

3. apríl 2023, Žilina
DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ
KRAJSKÉ kolo postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

16. apríl 2023, Žilina
ENIKI BENIKI   
KRAJSKÉ kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov

26.
apríl 2023, Žilina
CINEAMA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

13. máj 2023, Súľov – Hradná
NOSITELIA TRADÍCII
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín

13. máj 2023, Súľov – Hradná
VIDIEČANOVA HABOVKA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí a dospelých

máj 2023, Žilina
ŠTÚROV ZVOLEN   
▪ regionálne kolo postupovej súťaže v rétorike

jún/júl 2023, Žilina
AMFO 2023
KRAJSKÉ kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej fotografickej tvorby

jún 2023, Žilina
ENIKI BENIKI KLIKI BÉ     
▪ regionálna súťaž v recitácii a speve detí materských škôl

júl/august 2023, Terchová, Žilina
MFF JÁNOŠÍKOVE DNI
MEDZINÁRODNÝ folklórny festival ▪ organizátori: Obec Terchová a KrKS v Žiline

september 2023, Čičmany
DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE
CELOSLOVENSKÉ stretnutie fujaristov

október 2023, Žilina
SÁROVA BYSTRICA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže mladých moderátorov a redaktorov

október 2023, Žilina
O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO
CELOSLOVENSKÁ literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov

november 2023, Žilina
SÁROVA BYSTRICA
KRAJSKÉ kolo postupovej súťaže mladých moderátorov a redaktorov

december 2023, Žilina
DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA
CELOSLOVENSKÁ literárna súťaž pre deti