SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Tento, dnes už legendárny mužský spevácky zbor oslavuje v tomto roku storočnicu od svojho založenia.Diváci sa vo filme dozvedia o histórii zboru, jeho dirigentoch, úspechoch doma aj v zahraničí a plánoch do budúcnosti, uvidia historické a súčasné fotografie a hlavne sa budú môcť započúvať do nádherného prevedenia skladieb : od Piotra Janczaka Kyrie, od Jána Cikkera Keď na vojnu pôjdeme a od Dmitrija Bortňanského Tebe pojem. Storočnicu zboru si pripomínajú aj významné … Čítať ďalej SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

2%

Venujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Dotyky kultúry a prispejte k rozvoju a podpore kultúrno – osvetových a vzdelávacích aktivít, organizovaniu kultúrnych podujatí, tvorivých dielní, plenérov, súťaží a výstav. Cieľom OZ Dotyky kultúry je rozvíjať kultúru a napomáhať uchovávaniu tradícií v regióne, poskytovať poradenstvo, organizovať tvorivé aktivity v rôznych žánroch a odboroch záujmovej a umeleckej činnosti. Údaje potrebné na poukázanie 2%: Obchodné meno / názov : Dotyky kultúry Právna forma: občianske združenie IČO:   42346436 Adresa … Čítať ďalej 2%